Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Efterlysning: Studerende, der gider lære noget

AFSKEDSSALUT – Mere motiverede studerende skal være med til at løfte universitetet, mener afgående vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen. »Mange tænker, at de ikke behøver at gøre sig umage. Men det skal man på et universitet, hvis det skal være et rigtig fedt sted at være.«

Det er nemt at brokke sig over, at der er for lidt undervisning, og at det er kedeligt at gå på universitetet. Men det er også lidt for nemt, hvis man spørger vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet (KU), Hanne Harmsen, der efter fem år tæt på de studerendes hverdag må konkludere, at universitetets studiekultur ikke alle steder er god nok.

»Der har i en årrække været meget snak om, at vi på universiteterne ikke har penge nok til at lave god uddannelse. Men uddannelseskvaliteten afhænger også af studiemiljøet, og her må de studerende tage medansvar og vise, at de har lyst til at lære noget,« siger hun.

For der er rig mulighed for at være med til at præge sin egen uddannelse på KU, og engagerede studerende får ganske enkelt det største udbytte, minder vicedirektøren om, inden hun den 1. maj forlader topposten og overdrager styringen til en ny vicedirektør og en ny prorektor for uddannelse.

Essens af universitetskulturen

»Vil man virkelig have noget ud af at studere, skal man give den en skalle. Mange studerende tænker, at de ikke behøver at gøre sig umage. Men det skal man på et universitet, hvis det skal være et rigtig fedt sted at være,« fastslår Hanne Harmsen og fortsætter:

»Det er essensen af universitetskulturen, at man er omgivet af enormt mange mennesker, der gør sig umage. Universitetet er et sted, hvor man skal være selvmotiverende. Og det gælder både for undervisere og studerende.«

Er man ikke det, går det ud over alle parter. Så selvom universitetet har en forpligtelse til at levere ordentlige rammevilkår, der kan slippe gode kræfter fri i de studerende, må de også forsøge at stimulere sig selv fagligt.

Pladsproblemer på deltid

»Vi hører hele tiden, at der er propfyldt med studerende på KU, og at vi har massive pladsproblemer, men mange steder er det ikke det indtryk, man får, når man går rundt på de tomme gange. Mange steder ser man ikke de studerende, og alene det er et rigtig dårligt tegn,« siger Hanne Harmsen.

Hun pointerer, at KU-studerendes gennemsnitlige studietid ligger helt nede omkring 25 timer per uge, og at der derfor er masser af potentiale for udvikling.

»I dag er der milevid forskel mellem de studerende. Mange er dygtige og engagerede, men der er et enormt potentiale for, at flere studerende bruger mere tid på universitetet og i højere grad kan komme til at opfatte deres studietid som berigende og stimulerende.«

Ansvar for egen læring

»Selvfølgelig er der lommer af steder, hvor det er kutyme at gøre sig umage, og hvor det bare bobler af energi. Det er en positiv spiral, hvor studerende og undervisere inspirerer hinanden. Andre steder piller vi selvmotiveringen ud af folk,« erkender Hanne Harmsen.

Derfor mener hun, at KU blandt andet skal skabe et bedre »modtagerapparat,« der skal gøre det nemmere at komme fra gymnasiet og starte på universitetet, som stiller helt andre krav til dets studerende.

»SU-reformen og den megen fokus på STÅ og ECTS har givet det forkerte indtryk, at det at studere udelukkende handler om at tage eksaminer. Men man kan også få en praktikstilling, blive instruktor, læse i udlandet, tage kontakt til professorer og skabe sig et fagligt netværk. På universitetet har man ansvar for egen læring. Det er en kæmpe gave og en kæmpe udfordring,« afslutter vicedirektøren.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste