Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Eksamensangst kan bekæmpes

EKSAMEN – Eksamen kan blive en meget bedre oplevelse for studerende, som kan deres stof, men er så nervøse, at det hæmmer deres præstationsevne. Det hævder ny bog.

Hvis de studerende kan deres stof til eksamen, så skal de ikke bebrejde sig selv for at blive angste og nervøse. Det er nemlig i høj grad forberedelsen af dem, der svigter, og ikke bare et problem, de selv skal løse 14 dage inden eksamen.

Det er essensen af en ny bog, ‘Eksamensangst – et problem vi skal løse i fællesskab’. Den er et resultat af et tværfagligt samarbejde, hvor de ni kapitler er skrevet af et tilsvarende antal forfattere, der arbejder inden for hver deres fagområde.

To af forfatterne i bogen er ansat på Københavns Universitet (KU).

Den ene er Lotte Rienecker, psykolog og specialkonsulent i universitetspædagogik på Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet (KU) på Amager. Hun har skrevet bogens kapitel seks, ‘Eksamensangst har mange årsager’.

Flyt fokus til det daglige arbejde med stoffet

Lotte Rienecker anbefaler en strategi, der går ud på at hjælpe de nervøse studerende med at se på alle omstændigheder omkring eksamen for at flytte fokus fra deres egen præstation og over på det daglige arbejde med læsestoffet igennem hele semestret, og ikke kun have fokus på selve eksamensdagen.

»Det handler om forberedelsen og om, at den studerende skal kende kriterierne for bedømmelsen og mestre dem nogenlunde,« siger hun.

Den studerende skal desuden huske også at have opmærksomhed på at lære at det stof, han eller hun ikke er så god til, så eksaminanden ikke kan falder helt igennem til eksamen på et enkelt spørgsmål. Det handler normalt slet ikke om vanskeligheder i den studerendes eget sind, mener Lotte Rienecker.

Giver egne erfaringer videre i bogen

En anden af bogens forfattere er Jette Barnholdt, lektor på Afdeling for Retorik ved KU på Amager.

Hun har skrevet bogens kapitel syv om sine egne erfaringer med at hjælpe de studerende til at præstere bedst muligt ved den mundtlige eksamen ‘Taleværkstedet’. Under eksamenen skal de holde en 8-10 minutters tale foran et publikum, og det kan virke angstprovokerende for mange studerende.

Hun tror ligesom Lotte Rienecker på, at man skal se på alle omstændighederne omkring den studerende, der skal til eksamen, hvis eksamensangsten skal bekæmpes.

Følelsen af sikkerhed gør eksaminanden bedre

Hun mener, at eksaminator i mange tilfælde kan sænke eksaminandens nervøsitetsniveau ved at vise en positiv indstilling over for dem. Hun skal også sørge for, at der er en indlysende sammenhæng mellem det, der undervises i i løbet af semestret samt formen på og indholdet af deres eksamen.

Hun arbejder derfor med at få de studerende til at føle sig så sikre under eksamenen, at de falder ned og får samling på sig selv, så de formår at fokusere på fremførelsen af deres tale og ikke går i stå på grund af nervøsitet.

»Man skal gøre de studerende klart, hvad der forventes af dem under eksamenen og hvorfor. Der er også muligheden for at give dem medindflydelse. Jeg kan for eksempel i forbindelse med eksamen i Taleværksted spørge dem, om de synes, det er en god ide at have et opvarmningsrum, hvor de kan få vejrtrækningen ned og lave stemmeøvelser, inden de kommer ind i eksamenslokalet. Det kan berolige dem,« siger Jette Barnholdt.

Tre grupper af studerende til eksamen

Jette Barnholdt oplever groft sagt tre forskellige grupper af eksaminander. Der er dem, der kan deres stof, og som ikke bliver så nervøse. Så er der dem, som kan det, men bliver meget nervøse eller direkte angste. Endelig er der dem, der ikke kan det.

Det er især midtergruppen, hun tror på, hun kan og skal hjælpe.

»Jeg er gået hjem fra en eksamen og har været rigtig ked af det, hvis jeg har haft en fornemmelse af, at her var der faktisk én, der var velforberedt, men som bare slet ikke fik brugt sin tid til eksamen på en konstruktiv måde.« siger Jette Barnholdt.

anfj@adm.ku.dk

Seneste