Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Eksamensforlystelser

SKRIFTLIGE PRØVER - Mens de studerende bæver over udsigten til nye eksaminer, ser eksamensvagterne frem til muligheden for et tiltrængt tilskud til den månedlige pension.

»Der skal være ro i lokalet under eksamen, så jeg går udenfor og snakker med journalisten om lidt,« hvisker 77-årige Palle Erdmann til sin kollega og kaster fra sin plads på podiet ved indgangsdøren et myndigt blik ud over eksamenslokalet.

Der sidder omkring 100 bachelorstuderende fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet koncentreret og grifler løs med blyanter på udleverede opgaveark.

Vi befinder os i Geocentrets festsal på Øster Voldgade mandag formiddag den 23. januar, hvor Deres udsendte reporter med fotograf er blevet lukket ind i den hellige hal med løfte om ikke at genere de studerende unødigt.

Se galleri fra Geocentret: Store eksamensdag

Ude langs siderne sidder ni eksamensvagter – eller eksamenstilsyn, som det hedder på nudansk – og holder øje med, at de studerende har, hvad de skal bruge, og at ingen forsøger at snyde.

73 af de studerende er til eksamen i Immunologi, læren om immunforsvar, mens de resterende 25 får tjekket deres kundskaber i Molekylær Cellebiologi.

Kun den sidstnævnte eksamen er med hjælpemidler, så eksamensvagterne skal være opmærksomme på, at der ikke pludselig sniger sig en Grundbog i Immunologi op på et af bordene i nærheden af de 25 pladser, hvor det er tilladt at bruge opslagsværker som Molecular Cell Biology, Essential Cell Biology og Håndbog i Biologiske Fagtermer.

Snyd er sjældent

Det hører nu til sjældenhederne, at studerende forsøger at snyde til eksamen.

»I mine ti år som eksamensvagt har jeg kun taget to personer på fersk gerning,« fortæller Palle Erdmann, da han lidt senere dukker op på gangen uden for eksamenslokalet og præsenterer sig som ’overtilsynet’.

I det ene tilfælde drejede det sig om en ung mand, der sad med en løsthængende læderjakke, hvori han havde skjult en notesblok med en masse nedskrevne formler. Og i det andet tilfælde var det en pige, som havde en seddel med formler skjult under det udleverede ark med eksamensspørgsmål.

»Reglerne er helt klare i sådanne tilfælde. Den studerende bliver stille og roligt bedt om at forlade lokalet, og overtilsynet skal øjeblikkeligt ringe til eksamenskontoret, eller Uddannelsesservice, som det hedder nu om dage,« fortæller Palle Erdmann.

Fejl i opgaver

Det samme gælder, hvis en studerende påpeger fejl i opgaverne.

»Det har vi som eksamenstilsyn ikke en kinamands chance for at vurdere, så vi beder den studerende om at følge med uden for og kontakte den eksamensansvarlige. Efterfølgende tager vi den studerende med tilbage og beder vedkommende om at forklare problemet til sine medstuderende,« siger Palle Erdmann og fortæller, at det er noget, han har oplevet flere gange.

Den største udfordring opstår dog ved eksamens afslutning, hvor tilsynene skal hjælpe med at samle besvarelserne ind og kontrollere, at de studerende har påført korrekt eksamensnummer og fag på samtlige besvarelsesark og eventuelle tilhørende bilag.

»Det er lidt af en opgave. Nogle gange forsøger studerende at trække afleveringen ud, og i de tilfælde har vi strenge ordrer om at fratage dem besvarelsen,« siger Palle Erdmann.

God bibeskæftigelse

Men ellers er der flest positive oplevelser ved at være eksamenstilsyn, og Palle Erdmann tager alle de vagter, han kan få.

Han er en af de cirka 150 pensionister, der er fast tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, og ligesom sine kolleger tager han gerne en ekstra tjans til 110 kroner i timen, hvis der er akut brug for eksamensvagter på de andre fakulteter.

»Eksaminer kan man aldrig få nok af. De forhindrer en i at gro fast foran tv-skærmen hjemme i dagligstuen. Og så giver de et tiltrængt tilskud til det månedlige pensionsbidrag,« siger Palle Erdmann.

rjb@adm.ku.dk

Universitetsavisen har til en voxpop spurgt fire studerende fra Geocentrets eksamen om, hvordan de havde det med situationen.

LÆS OGSÅ VOXPOP: Hvordan gik din eksamen?

Seneste