Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Eksamenssnyd på Farma

70 farmaceutstuderende måtte til reeksamen på grund af et mislykket forsøg på storstilet eksamenssnyd

»Amatøragtigt! Det er en form for kollektiv afstraffelse selvom de siger det ikke er det.« Så kontant lød det fra en gruppe piger umiddelbart efter de var kommet ud fra eksamenslokalerne i Universitetsparken 2. De var nogle af de mange bachelorstuderende på ’syvende semester’ på Det Farmaceutiske Fakultet som var utilfredse med studieledelsens beslutning om at gennemføre en reeksamen lørdag formiddag den 15. september efter opdagelsen af et omfattende forsøg på eksamenssnyd ved den første eksamen.

Da de studerende den 21. august i år var til skriftlig prøve i organrelateret farmakologi, fandt eksamensvagterne under prøven tre omfattende sæt noter som var yderst relevante til besvarelsen af eksamensspørgsmålene, gemt bag rørene på tre af toiletterne. Alligevel blev eksamenen gennemført som normalt da der ikke umiddelbart kunne udpeges nogen skyldige blandt de studerende. Men ti dage senere modtog de studerende så et brev fra studieledelsen. Brevet forklarede omstændighederne ved snyderiet og erklærede samtidig den halvdel af eksamenen hvor ingen hjælpemidler var tilladt, for ugyldig. Det var denne del de studerende skulle tage om.

Snyd kan aldrig helt undgås
Flere af de studerende har kritiseret studieledelsen for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at undgå snyd til eksamen. Men ifølge studiechef Ilse Fjalland vil man aldrig kunne sikre sig fuldstændigt mod snyd ved en eksamen uden hjælpemidler.

»Vi forbyder folk at have mobiltelefon med ind til eksamen, men vi kropsvisiterer dem ikke. Det passer sig ikke på et studie som vores.«

Selvom hun erkender at mange uskyldige studerende er blevet ramt, mener Ilse Fjalland ikke at de har krav på en direkte undskyldning fra studieledelsen: »Jeg kan da ærgre mig over at toiletterne ikke blev tjekket grundigt nok. Men det er altså ikke mig der har gjort noget forkert, men de personer der har foretaget den ulovlige handling. Det er dem der burde undskylde,« siger studiechefen.

Ingen gik på toilettet
På trods af den megen snak om snyd havde de studerende ikke følt den store forskel på denne eksamen i forhold til den første: »Omeksamenen var stille og rolig. Som en almindelig eksamen,« lyder det fra Anne Lisbeth Hansen. Hun bakkes op af Martin Køhler, en af studiets drenge der dog bemærkede én forskel: »Denne gang var der stort set ingen som gik på toilettet.«

Seneste