Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ekspert: Manglen på uvildig analyse er bekymrende

Hanne Foss Hansen efterspørger mere uvildig talmateriale om universitetssektoren

Der er bekymrende mangel på uvildigt talmateriale og uafhængig analyse af universitetssektoren i Danmark.

Det mener Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og ekspert i blandt andet forskningspolitik og universitetssektorens udvikling.

I modsætning til for eksempel i Norge er der nemlig ikke et uafhængigt institut herhjemme til at tage sig af opgaven.

Problemet er blevet særlig tydeligt i forbindelse med spillet om globaliseringspuljen, hvor mængden af statistik og analyser ifølge Hanne Foss Hansen har været ekstraordinært stort i år.

»Politiske processer har altid været præget af, at forskellige grupper underbygger deres interesser med tal, men konteksten i forhandlingsspillet gør, at det går op i en højere enhed, og det hele eksploderer denne gang. Analyser har det også med skabe flere analyser, fordi parterne hele tiden forsøger at modbevise hinandens tal,« siger hun.

Hvad er op og ned?

Blandt de væsentligste faktorer peger Hanne Foss Hansen på, at der i år faktisk er en stor pose penge at forhandle om. Der er altså noget til salg. Finanskrisen skaber også uro, og gør det sværere for universiteterne at skaffe midler andre steder. Det har fået alle til at flokkes om globaliseringspuljen.

Derudover er konkurrencen mellem universiteterne og forskellige videnskabsområder blevet skærpet gennem en årrække, og forskningspolitik er blevet er varmt politisk emne. Det er tilmed et meget komplekst område, det er svært at få indsigt i.

»Universiteterne har både forsknings- og undervisningsopgaver, og fusionerne og sektorforskningsinstitutionernes indtog på universiteterne gør det heller ikke lettere at sammenligne tallene over tid. Der bliver tilmed på den ene side skåret bevillinger væk med grønthøstermetoden, og andre lægges til via globaliseringspuljen, så er det samlede resultat positivt eller negativt? Det virker som om politikerne er oprigtigt interesseret i bedre information på området og lytter, men ikke ukritisk,« siger Hanne Foss Hansen.

Hun vil ikke gøre sig til dommer over, hvilke tal man kan stole mest på. Tallene fra Videnskabsministeriet, konsulenterne fra McKinsey eller interesseorganisationerne?

clba@adm.ku.dk

Seneste