Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Eksperter: Nedlæg IT-Universitetet

UNI-EVALUERING - Universitetssammenlægningen er gået godt, lyder vurderingen fra panelet bag evalueringen af universitetsloven. Så godt faktisk, at de anbefaler at nedlægge IT Universitetet og sektorforskningsinstitutionerne som selvstændige enheder

Universitetssammenlægningen, hvor den daværende Landbohøjskole (KVL) og Det Farmaceutiske Fakultet, blev smedet sammen med Københavns Universitet, har blot et par år på bagen.

Ikke desto mindre er det tid til at evaluere processen. Og det har det internationale evalueringspanel, som netop har offentliggjort rapporten ’The University Evalution 2009’ gjort, i samme ombæring som de har evalueret Universitetsloven fra 2003.

Og der er rosende ord til fusionsprocessen, selv om panelet indvender, at det er tidligt at foretage en evaluering. Ordene er endda så rosende, at de kan få konsekvenser for de institutioner, der endnu ikke er blevet sammenlagt.

Småt og sårbart

»Der er ingen gode argumenter for, at IT-Universitetet (ITU, red.) skal være et selvstændigt universitet,« sagde evalueringspanelets formand Agneta Bladh ved rapportens offentliggørelse i Videnskabsministeriet den 3. december.

Ifølge panelet er ITU sårbart på grund af dets små uddannelsesprogrammer, særligt dets ph.d.-programmer, foruden universitetets begrænsede administrative og akademiske infrastruktur.

Mange kurser på ITU varetages af eksterne undervisere, og mange af universitetets studerende tager kurser på Københavns Universitet.

»Der er mange gode ting ved ITU, men det ville være at foretrække, hvis det var en del af en større institution,« sagde Agneta Bladh.

Dårlige argumenter for selvstændighed

Også de fire sektorforskningsinstitutioner, som ikke blev sammenlagt med universiteterne i 2007, bør overvejes fusioneret, mener panelet.

Der er tale om Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Kennedy Centret og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), som ifølge panelet er for små og fåtallige til at blive betragtet som en separat sektor.

»Vi har hørt mange argumenter for, hvorfor sektorforskningsinstitutionerne ikke skal fusioneres, men de har ikke været overbevisende. Så den danske regering bør overveje en fusion,« lød det fra Agneta Bladh ved pressemødet.

Læs hele evalueringsrapporten her.

ser@adm.ku.dk

Seneste