Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Eksplosion i antallet af reeksamener

FREMDRIFT - Antallet af reeksamener på Det Humanistiske Fakultet er tredoblet siden sidste år som følge af fremdriftsreformen. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen afviste ved gårsdagens samråd på Christiansborg at gøre noget ved problemet før 2016.

Fremdriftsreformen gælder foreløbigt kun for studerende, der begyndte på universitetet i 2014 – men allerede nu oplever det Humanistiske Fakultet en voldsom konsekvens af reformen, oplyser prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen til Magisterbladet.

Antallet af reeksamener i vinteren 2015 er steget med 270 procent sammenlignet med året før. Det skyldes ifølge fakultetet, at de studerende fra 2014-årgangen automatisk ikke længere har mulighed for at udskyde eksamen. I stedet tilmeldes de automatisk reeksamen, hvis de udebliver eller afleverer blankt.

»Det er jo en gigantisk stigning. Og det er altså kun stigningen på en enkelt årgang. Det fulde overblik over konsekvenserne vil vi jo først få, når reformen til sommer kommer til at gælde alle. Men når det er så ekstremt markant, må vi forudsige, at det også bliver markant på andre årgange,« siger Jens Erik Mogensen til Magisterbladet.

Vil først gøre noget i 2016

Problemet med stigningen i antal reeksamener blev bragt op på tirsdagens samråd om fremdriftsreformen på Christiansborg. Her blev uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen grillet af uddannelsesordførerne fra V, Ø, LA og DF om, hvad hun og regeringen vil gøre ved de problemer, der har vist sig under den første indfasning af reformen – herunder »antallet af reeksamener.«

Sofie Carsten Nielsen under tirsdagens samråd på Christiansborg.

»Hvis det viser sig klart, at antallet af reeksaminer stiger markant de kommende år, så bekræfter det egentlig mig i, at det er nødvendigt med det øgede fokus på at styrke kvaliteten af undervisningen, som vi jo også har lagt nu, og som vi er i gang med at følge op på meget tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne,« svarede Sofie Carsten Nielsen.

Hun tilføjede, at det efter hendes mening endnu var for tidligt at sige noget om effekterne af den del af reformen, da det er meget få studerende, det indtil videre berører i den store sammenhæng. Reformen træder i kraft for alle øvrige studerende efter sommerferien i år – og ministeren vil derfor vente til 2016 med at gøre status over reformen og drøfte dens konsekvenser med universiteterne og forligspartierne.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste