Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Eksplosiv stigning: Dobbelt så meget SU-gæld sendes til statens inkasso

SU — På blot fem år er er den SU-gæld, der havner i statens inkassofirma, Gældsstyrelsen, fordoblet. I 2019 gjaldt det SU-gæld for 1,2 milliarder. Corona og gæld er en giftig cocktail, siger Danske Studerendes Fællesråd.

De seneste år er der sket en eksplosiv stigning i mængden af SU-gæld, der bliver sendt til inddrivelse hos statens inkassofirma, Gældsstyrelsen. Det viser tal, som Uniavisen har fået aktindsigt i.

I 2014 endte SU-gæld for 626 mio. i Gældsstyrelsen, men i 2019 var det tal steget til 1,2 mia. kroner. Der er altså tale om en fordobling på blot fem år. I samme periode er antallet af antallet af SU-låntagere ellers faldet med 15.000 personer.

SU-lånet er kendt som et yderst favorabelt lån. Lige nu er renten på SU-lån på 4 procent i løbet af studietiden – og den falder til blot 1 procent efter endt studium. Hvis man misligholder sit SU-lån ved ikke at betale sit månedlige afdrag til tiden og derefter glemmer at reagere på to rykkere i træk, bliver ens samlede SU-gæld automatisk overført til Gældsstyrelsen.

Hvis man sidder i gæld til halsen og ikke kan komme af med den, så er man rigtig presset

Johan Hedegaard Jørgensen, Danske Studerendes Fællesråd

Her er vilkårene anderledes hårde. Når først din gæld er havnet hos statens inkassofirma er renten nemlig på 8,05 procent.

I årene 2010 til 2015 voksede den SU-gæld som danske studerende stifter, hvorefter den er faldet støt. Men stigningen modsvarer ikke den eksplosive stigning i den gæld, der havner hos Gældsstyrelsen.

Spørger man formanden for Danske Studerendes Fællesråd, hænger det sammen med unges generelle økonomiske situation.

»Vi kan se, at studerendes økonomi er blevet mere presset de sidste par år. Når økonomien i forvejen er presset af stigende boligudgifter og en SU, der år for år bliver mindre værd, medvirker det til, at flere ender i en situation, hvor de misligholder deres gæld,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Corona og gæld

At mængden af misligholdt SU-gæld stiger eksplosivt kan netop nu være ekstra væsentligt at være opmærksom på. Da Corona-pandemien lukkede landet ned i marts 2020, mistede mange studerende deres deltidsjob og dermed en stor del af deres indtægt. Derfor gjorde regeringen og Folketinget det muligt at optage ekstra SU-lån for 6.388 kroner om måneden.

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at mellem 19.000 og 36.000 studerende på de videregående uddannelser har gjort brug af de udvidede lånemuligheder hver af de syv måneder, de var tilgængelige i 2020.

Så dyrt er det at have SU-gæld i Gældsstyrelsen

Der er stor forskel på, hvor dyr din SU-gæld er, alt efter om den er misligholdt og ligger hos Gældsstyrelsen med en rente på 8,05 procent eller inddrives på normale vilkår hos Udbetaling Danmark med 1 procent i rente, selv om begge dele er gæld til staten.

Nedenstående regneeksempler viser forskellen på, hvor meget din gæld vokser på fem år, hvis du har et SU-lån på 100.000, som du ikke afdrager på, og hvor der tilskrives renter én gang årligt hos henholdsvis Udbetaling Danmark og Gældsstyrelsen.

Udbetaling Danmark:
Samlet gæld, år 1: 101.000 kr.
Samlet gæld, år 2: 102.010 kr.
Samlet gæld, år 3: 103.030 kr.
Samlet gæld, år 4: 104.060 kr.
Samlet gæld, år 5: 105.101 kr.

Gældsstyrelsen:
Samlet gæld, år 1: 108.050 kr.
Samlet gæld, år 2: 116.748 kr.
Samlet gæld, år 3: 126.146 kr.
Samlet gæld, år 4: 136.301 kr.
Samlet gæld, år 5: 147.273 kr.

Men kombinationen af øgede SU-lån og et coronaramt arbejdsmarked for nyuddannede kan være farlig, siger Johan Hedegaard Jørgensen fra DSF:

»Man misligholder jo først gælden efter endt studie, så der kan være en sammenhæng mellem jobsituationen og mængden af misligholdt SU-gæld.«

Det er en giftig cocktail, at gælden generelt er stigende, samtidig med at unge relativt set får færre penge mellem hænderne, og coronakrisen skaber en usikker jobsituation. Samtidig har mange studerende optaget meget store Corona-lån. Dét kombineret med, at dem, der bliver færdiguddannede under krisen har ringere muligheder for at finde arbejde, gør os bekymrede for at se stor en stigning i misligholdt gældt,« siger han.

Og misligholdt gæld er ikke kun et økonomisk problem. Unges betalingsproblemer er tidligere blevet koblet tæt sammen med både fysisk og psykisk dårligt helbred. En rapport fra Forbrugerrådet Tænk konkluderede i 2018 entydigt om den sammenhæng:

»Unge med betalingsproblemer mistrives: Deres hverdag, helbred og ikke mindst deres livskvalitet påvirkes markant af deres økonomiske problemer«.

»Hvis man sidder i gæld til halsen og ikke kan komme af med den, så er man rigtig presset,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har gæld liggende hos Gældsstyrelsen, kan du ringe til dem på 70 15 73 04 og få hjælp til at danne dig et overblik over din eventuelle gæld til det offentlige.

Seneste