Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Elitegrupper skal forske i børne-astma og kræft

Forskningssamarbejde — Fire nye samarbejder mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden skal bringe den nyeste forskning inden for børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner ud til behandlere og patienter.

I juni 2017 blev forskningsakademiet Copenhagen Health Science Partners (CHSP) dannet som et partnerskab mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden for at sikre, at forskningsresultater hurtigere kan komme patienterne til gavn.

Akademiet har parret forskere og klinikere i en række Clinical Academic Groups, der arbejder på at udvikle nye behandlingsmetoder og bringe dem i anvendelse.

Nu udvides forskningspartnerskabet med fire nye grupper, der skal forske i henholdsvis børneastma, kræft, slidgigt og børneinfektioner.

om copenhagen health sCience partners

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, som handler om at fremme sundhedsvidenskaben.

CHSPs mål er at styrke samarbejds-mulighederne mellem klinisk forskning og grundforskning.

Læs merechsp.dk

I dag rammes hver tredje dansker af kræft, mens 900.000 danskere lider af slidgigt. Når det drejer sig om børn, så bliver 30 procent af alle danske børn indlagt med en infektion i løbet af barndommen, mens 7-10 procent får astma.

Bygger bro over faggrænser

Et internationalt panel har vurderet, at de fire nye CAGs hver især har potentiale til at skabe resultater inden for centrale behandlingsområder og patientgrupper.

Udvidelsen med de fire nye grupper glæder Ulla Wewer, der er dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

»Med de nye CAGs får vi mulighed for at styrke den faglige brobygning på tværs af både faggrænser, institutter, afdelinger og arbejdsmetoder. Vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af de nye grupper.«

Tættere kontakt

Hver CAG har en formand og en næstformand fra henholdsvis KU og Region H. Ifølge CHSPs direktør Per Jørgensen er det første leveår blevet brugt på at få de forskellige grupper op at køre.

Målet er at man på KU kan hjælpe klinikerne med løsninger, som kan hjælpe patienterne og deres pårørende
Per Jørgensen, direktør på CHSP

»Indtil videre har vi fået etableret en række nye samarbejder, som ellers aldrig ville være opstået. Det har givet en tættere kontakt mellem grundforskere, kliniske forskere og klinikere, og det er noget af det vigtigste ved CHSP,« siger direktøren.

Samarbejder også med DTU og Region Sjælland

Regionsrådet i Region Hovedstaden har støttet udvidelsen af Copenhagen Health Science Partners med de fire nye CAGs.

Hvis man kigger fem år ud i fremtiden, håber direktør Per Jørgensen, at CHSP kan være med til at skabe sundhedsvidenskabelige resultater, som kommer patienterne til gavn.

Om fem år skulle vi gerne have nogle konkrete resultater, der kan bruges i praksis

Direktør Per Jørgensen, CHSP

»Målet er at man på KU kan hjælpe klinikerne med løsninger – både inden for diagnosticering og behandling – som kan hjælpe patienterne og deres pårørende. Om fem år skulle vi gerne have nogle konkrete resultater, der kan bruges i praksis.«

Ønsket er, at CHSP på længere sigt skal udvide samarbejdet til også at inkludere Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland.

»Det giver mening at udvide samarbejdet med Region Sjælland og DTU. På den måde kommer alle de hospitaler, der er knyttet til KU med, og man får også tilknyttet DTUs sundhedsteknologiske ekspertise,« siger Per Jørgensen.

Seneste