Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

En aflyst rustur kan hurtigt blive dyr

DEBAT - I sparetider er rusturen i fare, og på Statskundskab er den helt blevet sløjfet. Men det kan være dyre sparede penge, mener Anne Vraa-Jensen, for hvis bare fem ekstra studerende dropper ud, er besparelsen spist.

Det er vist gået de færrestes næse forbi, at det er sparetider på Københavns Universitet. Selv om det for nogen måske kan se ud som om, det kun er det overflødige kornfedt der skæres væk, er virkeligheden ude på institutterne en anden. Sandheden er, at fag lukkes, undervisningstimer og feedback fjernes, og rusture og forårsfestivaler aflyses, for i sparetider hvor ingen – studerende som ansatte – har tid eller mulighed for at dyrke det gode (sociale) miljø på studiet, er det den slags ”overflødigheder”, der ryger først.

For mange lyder en aflyst rustur måske netop som overflødigt fedt, men på langt de fleste studier er rusturen i virkeligheden en central del af studiemiljøet, der sikrer at de studerende har et godt socialt miljø på studiet. Et godt socialt miljø betyder en tilknytning til studiet og venner, der hjælper dig, hvis eksamen er svær eller sender dig noter, hvis du er for syg til at komme til undervisning.

Et godt socialt miljø betyder nogen at diskutere dit fag med, og nogle du har lyst til at mødes med til undervisning og til fredagsbar. Et godt socialt miljø betyder kort fortalt studerende, der har det godt på deres studie. Og en studerende, der har det godt, har alt andet lige mindre sandsynlighed for at droppe ud eller falde fra.

På mit eget studie, Statskundskab, har instituttet sparet 230.000 kr. på rusturen. De fleste vil nok mene, at det er bedre at skære på rusturen end at fyre en underviser eller en administrativ medarbejder, og det kan jeg ikke være helt uenig i. Men fordi instituttet får en indtægt på 44.300 kr. pr. studerende, der gennemfører et årsværk, skal bare fem studerende falde fra eller droppe ud som følge af den manglende rustur og det deraf følgende dårligere studiemiljø, før vi har mistet stort set hele besparelsen.

Penge til studiemiljøet er altså ikke det overflødige fedt, det umiddelbart kan se ud til at være. At tage pengene herfra er derimod en meget kortsigtet løsning, der med stor sandsynlighed ender med at forværre universitets økonomi på længere sigt.

Derfor gør det mig endnu mere ked af det, når det ikke kun er på Statskundskab, der bliver sparet på studiemiljøet. Heller ikke på KUA bliver studiemiljøet prioriteret, blandt andet har Saxo Instituttet længe før denne omgang af besparelser fjernet alle midler til studiemiljø. Og KU har som bekendt valgt ikke at afsætte midler til Forårsfestivalen i år.

Heldigvis er der nogle frivillige, der stadig kan se formålet med et godt studiemiljø og gerne vil investere tid og kræfter i det. Derfor bliver der alligevel holdt Forårsfestival i år, denne gang i en nedskæringsedition. Det er fredag d. 20. og lørdag d. 21. maj på Studenterhuset.

Om jeg skal se KU’s forårsrevy, høre speciale talks, se hvem der vinder TAP-prisen og Aktive Studerendes Pris, heppe på mit yndlingshold i bordfodboldturneringen eller drikke øl med mine venner til band battle og alle de andre lækre koncerter, det ved jeg ikke endnu. Men en ting er sikkert, jeg er der, og jeg støtter op om studiemiljøet. Ses vi?

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste