Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

En samlet personaleafdeling

Siden august sidste år har Københavns Universitet haft både en afdeling for HR og Organisationsudvikling og en personalesektion. Det er netop besluttet at de to afdelinger fra 2009 bliver slået sammen, så personalesektionen bliver en enhed i HR-afdelingen.

Baggrunden for sammenlægningen er dels at der har været mange overlap mellem de to afdelingers opgaver blandt andet i forbindelse med rekruttering og udarbejdelse af personalepolitik, og dels at få afdelingen til at matche organiseringen af personale og HR på fakultets- og institutniveau hvor der ikke er et skel mellem de to ting, bedre.
Niels Balslev Wendelboe der i dag er vicedirektør for HR og Organisationsudvikling kommer til at stå i spidsen for den samlede afdeling, mens Antonio Castrone der i dag er vicedirektør for Økonomi og Personale fortsat vil være vicedirektør for Økonomi.

HR-strategien

 • Ledelsesevaluering og -udvikling

  • ‘God ledelse’ på KU bliver defineret på baggrund af kvalitative interviews med ledere, deres chefer, kollegaer og medarbejdere samt en række fokusgrupper. Arbejdet resulterer i et kompetencekatalog der skal danne grundlag for den efterfølgende ledelsesevaluering, ledelsesudvikling og ledelsesrekruttering på hele KU.
 • KU som attraktiv arbejdsplads

  • KU skal være et attraktivt sted at arbejde og kendes for at være det udadtil for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. HR afdelingen laver derfor en række undersøgelser af hvilke attraktionsfaktorer der er vigtige for de ansatte, blandt andet fratrædelsesinterviews og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, og arbejder med en række initiativer der skal styrke KU som attraktiv arbejdsplads, blandt andet implementering af de nye grundprincipper for personalepolitik.
 • Internationalisering

  • Der etableres en serviceenhed primært til håndtering af internationale medarbejdere for at gøre KU mere attraktivt for udenlandske ansøgere og øge serviceniveauet for de medarbejdere og deres familier der allerede er her.
 • Kvinder i forskning

  • KU skal have flere kvinder i alle typer videnskabelige stillinger. Bestyrelsen vedtog først i marts tre initiativer der skal øge andelen af kvindelige lektorer og professorer. Initiativerne vil løbe over de næste fem år.
 • Arbejdsmiljø

  • Der etableres et samlet system til arbejdspladsvurderinger for alle enheder på KU. Vurderingen skal omfatte både psykisk og fysisk arbejdsmiljø og danne grundlag for handlingsplaner for forbedringer. Der er efter samme koncept netop gennemført en undervisningsmiljøvurdering for alle universitetets studerende.
 • Kompetenceudvikling og karriereveje

  • Medarbejderudviklingssamtaler gøres obligatoriske for alle medarbejdere, og ledere og medarbejdere vil blive klædt på til at gennemføre samtalerne med højest mulige kvalitet. HR afdelingen arbejder derudover med generel kompetenceudvikling, samt specifikke indsatsområder som kollegial supervision og mentorordninger.

Kilde: Sagsnotat om ‘Præliminær HR Strategi/Indsatsområder 2008.

Seneste