Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

En TAP er ikke længere blot en TAP

OMFLYTNING - Det teknisk-administrative personale på Københavns Universitet skal fremover deles op i medarbejdere, der beskæftiger sig med administration og ansatte, der reelt arbejder med forskning og uddannelse. Baggrunden er, at KU føler sig hængt ud i medierne for at bruge for mange penge på administration

Det teknisk-administrative personale, eller blot TAP´erne i folkemunde, er i gang med den største omflytning i mandsminde på Københavns Universitet (KU).

Selv om ingen bytter plads rent fysisk, men kun i computersystemerne, er det alligevel et enormt arbejde, der er sat i gang. De lidt over 4.000 TAP´er, der er ansat på KU, er nemlig ved at få gennemgået deres arbejdsopgaver samt hvilke løngrupper, de er registreret under.

Meningen er, at TAP´erne fremover skal opdeles i to nye personalekategorier: en TAP-gruppe, der arbejder med forskning, formidling eller undervisning (TAP-FU), og en anden gruppe, der arbejder med administration (TAP-ADM).

Oplyst debat

Hestearbejdet er ikke igangsat for sjov eller som ren beskæftigelsesterapi. Baggrunden er tværtimod alvorlig.
Ifølge KU-universitetsdirektør Jørgen Honoré håber man, at den nye opdeling vil give en mere kvalificeret og dokumenteret debat om universitetets ressourceforbrug i medierne og internt på universitetet.

»Tiden er løbet fra den traditionelle opdeling, hvor man ser på fordelingen mellem videnskabelige medarbejdere (red. VIP) og TAP. Den er for grov til, at vi kan bruge det som ledelsesværktøj internt på KU til at vurdere, om vi er effektive eller ej,« siger Jørgen Honoré.

Tankegangen bag at bruge VIP-TAP-ratioen som målestok er, at forskning, undervisning og formidling opfattes som universiteternes produktion, så jo flere VIP´er, der producerer, i forhold til TAP´er, der administrerer, des bedre.

Kritiske rapporter

Universiteterne, og særligt KU, kom to gange sidste år i skudlinjen i medierne, da nye rapporter konkluderede, at universiteterne bruger for mange penge på administrationen.

I juni 2009 viste Mckinsey-rapporten bestilt af Videnskabsministeriet og Finansministeriet, at universiteterne bruger cirka en tredjedel af de godt 20 milliarder kroner, som de råder over, på administration. Det er omtrent dobbelt så meget, som en række større internationale private virksomheder.

Danske Universiteter mente dog, at McKinseys administrationsbegreb var misvisende, fordi opgaver som studie- og erhvervsvejledning, e-læring, markedsføring, svar på borgerhenvendelser og eksamensklager defineres som administration.

Bureaukrati vokser hurtigst

I august sidste år konkluderede forskere fra Oslo Universitet, at KU med 50,4 procent af medarbejderne har den højeste andel af ikke-videnskabeligt personale i Norden. Herefter følger Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aarhus Universitet (AU), hvor godt 48 procent af personalet ikke er forskere og undervisere.

De norske forskere mente, at de var stødt på en matematisk lov for væksten i bureaukratiet. De kunne således konstatere, at hver gang et universitet tidobler antallet af forskere, vil der samtidig være blevet ansat tyve gange flere bureaukrater.

Jørgen Honoré giver dog ikke meget for de to rapporter, som han kalder »misvisende«. Han henviser til KU´s årsrapport for 2009, hvor det fremgår, at antallet af VIP-årsværk steg med 281 fra 2008 til 2009 svarende til en vækst på 7,5 procent, mens TAP´erne i samme periode kun voksede med 66 årsværk, en vækst på 1,6 procent.

TAP på tålt ophold

HK-fællestillidsrepræsentant på KU, Ingrid Kryhlmand, glæder sig over, at ledelsen nu laver en mere nøjagtig opdeling af TAP´erne. Mange administrative medarbejdere har nemlig længe følt sig hængt ud for at være ineffektive.

»Vi TAP´er har længe følt, at vi har været på tålt ophold på KU. Der er behov for større respekt mellem faggrupperne, og at vi passer på hinanden. Ellers ender administrationen som prygelknabe for at forbruge en uforholdsvis stor andel af universitetets midler til løn. Man kan nærmest få indtryk af, at VIP´erne er de eneste, der laver noget, mens vi andre kun er til besvær, men man skal huske på, at vi ikke havde et universitet uden TAP´ernes arbejdsindsats,« siger hun.

Ingrid Kryhlmand tilføjer, at tap´erne er blevet urimeligt hårdt ramt af KU`s effektiviseringsplan, hvor der skal spares 120 millioner kroner på administrationen som konsekvens af fusionen med Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Universitet i 2007.

Hun havde derfor også gerne set, at TAP-gruppen var blevet delt yderligere op til også at omfatte en ledelseskategori, så det vil blive endnu mere klart, hvor mange ressourcer KU reelt bruger på administration.

KU er effektiv

Universitetsdirektør Jørgen Honoré afviser at tilføje en ledelseskategori til TAP-gruppen, ikke fordi offentligheden ikke må vide, hvor stor en del af medarbejderne på KU, der er ledere, men fordi man forsøger at holde opdelingen så enkel og overskuelig som muligt.

Universitetsdirektøren forventer, at en tredjedel af de cirka 4.000 TAP-ansatte på KU vil blive klassificeret som TAP-FU. Det drejer sig først og fremmest om laboranter og bioanalytikere. Antallet af stillingskoder kan sandsynligvis også halveres fra nuværende cirka 6.000, når den såkaldte ‘datavask’ er færdig.

Jørgen Honoré slår fast, at KU er effektiv, og at effektiviseringsplanen vil blive realiseret som planlagt inden udgangen af 2010.

Seneste