Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

En ud af ti studerende snydes på boligmarkedet

STUDIEVILKÅR - En ny undersøgelse viser, at boligmarkedet i hovedstaden bliver en jungle for nye studerende de kommende år, og at flere får svært ved at klare sig. Større ungdomsårgange kombineret med for få kollegieværelser, almennyttige boliger og billige lejeboliger presser markedet.

Det københavnske boligmarked er allerede en jungle at finde rundt i, og der er udsigt til, at det bliver værre de kommende år, viser en ny undersøgelse fra DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd.

12,5 procent af de 3.200 elever og studerende i hovedstadsområdet og Århus, der har svaret på spørgsmålene, har således oplevet ulovligheder på boligmarkedet.

»Et voksende antal unge, der hverken har penge eller netværk, får sværere ved at klare sig på boligmarkedet. Mens mange får en bolig gennem deres netværk, familie eller venner, står en gruppe unge tilbage med usikre lejemål eller i forvejen belastede kollegier,« siger seniorkonsulent Mads Engholm, der har stået for undersøgelsen.

Mange oplever fusk

De studerende er enten blevet afkrævet penge under bordet af sælger, en dusør af den, der har hjulpet med at finde deres bolig, uofficielle ekstrabetalinger af udlejer eller snydt for forskud eller indskud.

Godt 18 procent af ulovlighederne drejede sig om, at den studerende havde lejet en bolig for så at opdage, at den samtidig er blevet udlejet til andre, eller at lejemålet slet ikke eksisterer.

»Flere må flytte fra det ene fremlejede bolig til den anden, og de er mere udsatte for svindel, da det er lettere at snyde på det private boligmarked,« siger Mads Engholm.

Værst i København

Undersøgelsen dokumenterer, at det københavnske boligmarked er barskere at komme ind på og navigere i, fordi der bliver færre og færre boliger, som er økonomisk tilgængelige for unge på SU.

Situationen er særlig alvorlig i hovedstaden, fordi der stort set ikke bliver bygget nye offentligt støttede kollegie- og ungdomsboliger, da grundpriserne er for høje. Mange små lejligheder bliver renoveret og stiger så meget i pris, at studerende ikke kan betale dem. Statistikken viser, at der er forsvundet 2.000 billige boliger i København de seneste år, og så er der tilmed også i forhold til indbyggertallet færre almennyttige boliger end i Århus.

Samtidig bliver ungdomsårgangene større, så der om blot få år vil være 100.000 flere unge end i dag, og mange forventes at søge mod de store byer.

Brug for handling

Troels Bo Knudsen, formand for DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd, mener, at gruppen af dårligt stillede unge uden penge, netværk eller en ordentlig studiebolig vil vokse, hvis der ikke kommer politiske løsninger på det voksende behov for boliger til unge.

Undersøgelsen viser, at de usikre boligforhold er et særligt problem omkring eksaminer, hvor de studerende har brug for ro til at læse og ikke har tid og overskud til pludselig at stå på gaden og skal finde tag over hovedet.

»Når boligmarkedet bliver mere presset, kan en voksende del af de unge, der ikke har pengene eller forbindelserne til at få en god bolig, se frem til at blive fastlåst i de ringeste boliger og de dårligste uddannelsesvilkår. Der er brug for en meget stærkere offentlig koordination og planlægning af, hvordan der sikres nok boliger til unge. Og så bør der være bedre rådgivning til de unge, der skal finde bolig i storbyerne,« Troels Bo Knudsen.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste