Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Enestående institut i unikt observatorium

INSTITUTPORTRÆT - Institut for Naturfagenes Didaktik er det eneste af sin slags i Danmark, og så har det netop fået til huse i de meget specielle omgivelser i det gamle observatorium på Rosenborg Bastion.

Institut for Naturfagenes Didaktik er noget helt for sig selv, så det virkede oplagt at placere det i den smukke gamle observatoriebygning i Botanisk Have.

Observatoriet fra 1861 ligger nemlig alene og lidt skjult omgivet af høje træer på toppen af bakken, der udgør de sidste rester af Rosenborg Bastion.

Bag det lidt kryptiske navn Naturfagenes Didaktik gemmer sig et institut, der underviser og forsker i den gode undervisning og læring i de naturvidenskabelige fag. Det er det eneste institut af sin slags i Danmark, og udfordringerne er mange og store.

Naturvidenskabelig tankegods er en udfordring

Institutleder Jens Dolin forklarer, at naturvidenskaben har en særlig udfordring i at tiltrække og fastholde de studerende, så det er nødvendigt at have et institut, der forsker i de naturvidenskabelige fags didaktik.

Han peger på, at naturvidenskaben har opbygget sine egne logikker og erkendeformer, som på mange måder er anderledes end dem, vi bruger i hverdagslivet.

»Naturvidenskaben er ligeglad med, om ting er gode eller dårlige eller rigtige eller forkerte. Vi forsøger ikke at fortolke – ud fra vores egen mening – eller vurdere verden, men blot at beskrive og forklare den, og det betyder også, at mennesket som individ ikke er vigtigt i naturvidenskaben, men selvfølgelig i skabelsen af den. Naturvidenskabens værdier om objektivitet og upersonlighed er til en vis grad i modsætning til nutidens unges ønsker om at kunne sætte deres personlige præg på omgivelserne,« siger Jens Dolin.

Unge stiller krav

Desuden er naturvidenskab ofte svært og abstrakt, og der skal tit etableres et solidt grundlag af viden, før man kan bruge faget i konkrete sammenhænge. Det er en tankegang, som mange unge har det svært med.

Den generelle sammenhæng i hele den vestlige verden er, at jo mere udviklet et samfund er, desto sværere er det også at få de unge til at læse naturvidenskab.

Jens Dolin mener, at årsagen er, at nutidens unge generelt er meget optaget af sig selv og deres egne behov. De er vokset op med, at der blev taget hensyn til og lyttet til deres ønsker, og de stiller derfor også store krav til undervisningens form og indhold – de vil være med til at præge begge dele. Til gengæld er de meget motiverede for at lære og meget refleksive, men er ikke altid så stærke, når det gælder basal grundviden, når de starter på universitetet.

Fællesskab gavner

Institut for Naturfagenes Didaktik er ikke de eneste, der arbejder for at få flere til at læse og interessere sig for naturvidenskabelige fag. Det samme gælder Dansk Naturvidenskabsformidling og Center for Science Education, der også flyttede ind i Observatoriebygningen umiddelbart før sommerferien.

Jens Dolin mener, at der er store fordele at hente ved at bo sammen dør om dør. Tilsammen har medarbejderne nemlig stor erfaring og indsigt i både didaktisk forskning, projektudvikling og gennemførelse af events.

»Vi er gået sammen for at styrke forbindelsen mellem forskning, formidling og undervisning i naturfagene, blandt andet til glæde for folkeskolen og læreruddannelsen,« siger han.

Tilpasser sig de studerende

Opgaverne er mangfoldige, men et vigtigt fokus for instituttet er på at lette overgangen fra gymnasiet til universitetet for de unge, blandt andet ved at skabe bedre overensstemmelse mellem, hvordan der undervises, og hvad der undervises i, de to steder.

Man har også for nylig afholdt en landskonference for universitetslærere og udgivet en hvidbog om udviklingen i universitetsundervisningen, som påpeger, at den måde universiteterne bliver finansieret på, medfører at undervisning har en lavere status end forskning.

Derudover deltager man i et projekt, hvor der skal ansættes op til fem professorer med særlige opgaver, der skal arbejde med en række problemer i tilknytning til undervisningen, som de oplever på netop deres institut.

Instituttet er også involveret i fakultetets arbejde med at forbedre studieintroduktionen i 2012, blandt andet for at mindske studenterfrafaldet på det første år på de naturvidenskabelige uddannelser.

Hele det først studieår skal således gennemtænkes, så undervisningen i højere grad bliver koordineret og tilpasset de nye studerendes ønsker og behov.

clba@adm.ku.dk

Seneste