Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Entydig artikel om Arabisk

SYNSPUNKT - Arabiskstudiet hjælper skam de studerende, der tager undervisning på egen hånd udenlands, og en del af opholdene kan meritoverføres. Faget har det langt bedre, end Uniavisen har beskrevet.

Det er dejligt, at I bringer noget om vores studerende fra arabisk og deres studieophold i Mellemøsten. Men hvorfor skrive ‘masseudvandring’ i overskriften, når det, der er tale om, er, at mange af vores studerende tager et ophold i Mellemøsten for at lære et arabisk land at kende og forbedre deres sproglige færdigheder og deres kulturelle kendskab?

Det er vel netop det, som internationaliseringsbestræbelserne blandt andet handler om: at de studerende får mulighed for et længere ophold i udlandet?

LÆS: Artiklen, som June Dahy kritiserer i dette indlæg

Artiklen er desværre ret uklar flere steder, og de oplysninger, som jeg gav journalist Johan Klokhøj om vores arbejde med at udforme en aftale med en undervisningsinstitution i Mellemøsten, er ikke kommet med.

Vi hjælper de studerende, som tager af sted

I mange år har vores studerende på eget initiativ, men med vores opbakning, været på ophold i de arabiske lande. Vi har kunnet oplyse dem om forskellige sprogskoler i forskellige lande og de har også selv været gode til at finde skoler og privatlærere.

For mange studerende har det givet rigtig gode resultater, og deres forhold til det land, de har opholdt sig i, er blevet intimt og nuanceret. Nogle af de studerende finder kurser i et arabisk land, der kan meriteres på vores BA i arabisk og kan således tage både SU og i nogle tilfælde taxameterpenge med.

Andre tager kurser, der ikke umiddelbart passer ind i vores BA og læser samtidig – som der også står i artiklen – op til eksaminer, de så tager her. Der er dog den ulempe ved det, at de netop ikke altid sørger for at sikre sig fuld merit, mens de er ude, og at de lægger deres ophold på forskellige tidspunkter af deres studium og i den periode går glip af den undervisning på faget, som den del af årgangen, der er blevet hjemme, har modtaget.

Blandt andet derfor er alle parter – både studerende, undervisere og ledelse – enige om at det vil være en fordel, hvis de studerende kommer af sted under mere organiserede forhold og på samme tidspunkt i deres uddannelse.

Det er derfor blevet vedtaget i Studienævnet på ToRS, at de studerende, der begyndte deres arabiskstudier i september 2012 skal tilbringe 4. semester – dvs. forårssemestret 2013 – i et arabisk land.

Arbejder på aftale med Cairo

Det ideelle ville være, at vores studerende kom på ophold i flere forskellige af den arabiske verdens 22 lande, og vi på den måde fik spredt kendskab til lokale forhold, men det er foreløbig ønsketænkning, og derfor er vi gået i gang med en langt mere konkret tilrettelæggelse af udlandsophold.

Vi var godt på vej med en aftale med Damaskus Universitet sidste forår, men pga. udviklingen i Syrien har vi måttet opgive at sende vores studerende til Damaskus. Det, vi arbejder på nu, er at arrangere ophold for vore studerende i Cairo, hvor sprogundervisningen skal varetages af en god lokal sprogskole. Cairo er en metropol og samler på mange måder tråde fra hele den arabiske verden, og vi søger at sikre, at pensum og undervisning lever op til vores krav ved at indgå i et tæt samarbejde med lærerkollegiet på den pågældende skole.

Forhåbentlig vil det nu være klart, at situationen omkring udlandsophold for arabiskstuderende ikke er så entydig og håbløs, som Klokhøjs artikel lægger op til.

LÆS: Johan Klokhøjs svar

Seneste