Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er der nogen der har set mit fuldtidsstudie?

KLUMME - Med hele 12 timers beregnet forberedelse til hver undervisningsgang, får de studerende på Statskundskab ikke nogen tilskyndelse til at studere på fuld tid, og problemet er det samme på andre fag. KU må sætte midler af til at gøre de studerendes studier til fuldtidsarbejde, mener Laura Kofod.

Når jeg ikke laver Studenterrådsarbejde læser jeg statskundskab på kandidaten. Jeg er glad for mit studie og bliver ofte præsenteret for spændende litteratur af inspirerende undervisere. Men noget fuldtidsstudie er det ikke.

Når undervisningsmiljøvurderingen (UMV) viser, at studerende i gennemsnit læser 28 timer om ugen, skyldes det selvfølgelig blandt andet de store udsving mellem forskellige studerendes studieaktivitet, men det ville ikke undre mig hvis mange af mine medstuderende har svært ved at komme op på en 37 timers studieuge.

Hvad er fuld tid?

Nederst på alle kursusbeskrivelser er der et overslag over, hvor mange timer man skal bruge på kurset. På statskundskab har vi 10 ECTS points-fag, som ifølge KU’s overslag tager 275 timer at komme igennem, hvilket er fint i overensstemmelse med bologna-proces og internationale standarder for uddannelse.

Det betyder et fuldtidssemester er 825 timers arbejde. Når det bliver fordelt over de 14 uger, der almindeligvis er undervisning på statskundskab, giver det en gennemsnitlig arbejdsbyrde på 42 timer om ugen, fraregnet en eksamensbyrde på 79 timer (KU’s vurdering). Rimeligt vildt i den kontekst, at den nyeste UMV viser, at studerende i snit er helt nede på 28 timers studier om ugen.

Noget må være galt.

168 timer forberedelse til 14 undervisningsgange

Dette noget viser sig, lige så snart man kigger lidt nærmere på det timeregnskab, KU har stillet op.

For mig og sikkert de fleste af mine medstuderende på kandidatniveau, især på HUM og SAMF, udløser et 10 ECTS points-fag kun 28 timers undervisning – det betyder, at man som studerende ifølge universitetets udregning skal bruge 168 timer på forberedelse, dvs. 12 timer pr. undervisningsgang. Fagene har typisk et pensum på 1.200 sider, hvilket må betyde at KU forventer at jeg læser 7.5 side i timen, for det er sjældent, at der vil være nogen forventninger om, at jeg laver opgaver, essays eller lignende mellem min undervisning – da det ikke er noget, der er afsat midler til.

Min uddannelse er underfinansieret

Som det er nu, er der ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at gøre min uddannelse til et fuldtidsstudie. Hvis man ønsker at studerende skal komme ordentligt igennem deres uddannelser uden stress på vejen, må man afsætte de nødvendige ressourcer først og fremmest i form af mere undervisning, der hvor der er mindst.

4 timer om ugen til 10 timers forberedelse i et fag, ville give et mere realistisk forhold, og dermed sætte de studerendes ugentlige timeforbrug op, så vi bliver dygtigere end vi er i dag. Men også andre initiativer kunne understøtte en kvalitetsuddannelse, der udfordrer og giver retning i hverdagen. Fx kunne man afsætte tid til, at undervisere kunne give vejledning og rette opgaver undervejs i forløbet – så teori og viden bliver sat i spil løbende og ikke skal vente til eksamen på at blive brugt.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste