Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Er det slut med Koreastudier på KU?

AKKREDITERING - I efteråret blev Koreastudier akkrediteret. Processen hvor alle fag evalueres og bedømmes. I Koreastudiers tilfælde lød dommen: Negativ akkreditering. Men hvad betyder det? Hvad sker der nu? For hvad sker der, hvis man lukker en uddannelse?

Kort før jul lød meldingen fra ACE Denmark, at Koreastudier var indstillet til en negativ akkreditering. Blandt andet fordi forskningsdækningen blev vurderet til at være for dårlig. Studieleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Morten Warmind, forklarer:

»Koreastudier har været ude i en dårlig periode, men vi har ansat en adjunkt til at løfte faget. Og vi forventer os meget for tingene kører godt for studiet. Blandt andet kan vi se, at mange af vores studerende fortsætter deres studier, frem for at falde fra«

Morten Warmind påpeger, at de på ToRS godt var klar over, at en negativ akkreditering var mulig, men at de håbede på det bedste:

»I forvejen vidste vi godt, at ACE både ser på fortiden og nutiden for et studie og at Koreastudier i den sammenhæng ikke har den bedste historie. Vi håbede på, at nutiden kunne være det vigtigste i vurderingen. Desværre ser det nu ud som om historien tæller på grund af den manglende lærerdækning.«

»Vi har satset på Koreastudier«

ACE Denmark har en række kriterier for at kunne bedømme studierne til henholdsvis positiv, betinget og negativ akkreditering. Kriterium 2 handler om forskningsdækningen og det er i høj grad dette kriterium Koreastudier ikke vurderes at leve op til: ’Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet’.

Det har Koreastudier dog godt været klar over og det ærgrer derfor også Morten Warmind, at akkrediteringen skulle ske netop nu:

»Vi er i gang med at satse på Koreastudier – og har været det et godt stykke tid. Det er derfor rigtig ærgerligt at vi står i denne situation. Vi har forsøgt at sikre uddannelsens kvalitet. Og vi er blevet stærkt bakket op fra både fakultetet og KU centralt.«

‘Save Korean Studies at University of Copenhagen’

Også de studerende på Koreastudier er utilfredse med udsigten at deres stadium måske bliver lukket. De har været med til at lave høringssvaret til ACE Denmark og har sideløbende lavet en underskriftsindsmaling og en Facebookgruppe. Underskriftsindsamlingen har til dato godt 100 underskrivere – vel og mærke på et studium, med 24 registrerede studerende på bacheloruddannelsen.

Og deres bekymring er da også til at forstå. For hvad sker der egentlig med de indskrevne studerende, hvis deres studium lukkes?

Et opkald til ACE Denmark opklarer, at det er videnskabsministeren, der skal lave en plan for, hvad der skal ske med uddannelsen og de studerende. ACE Denmark står blot for selve bedømmelsen af studierne.

Og fra ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (VTU) er svaret klart: De studerendes retstilling er stærk. De skal selvfølgelig have lov at gøre deres uddannelse færdig. I følge specialkonsulent i Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), Lene Britt Boisen er det nemlig ikke en helt ny problemstilling.

De studerende kan fortsætte deres studier

I følge Lene Britt Boisen, så er de studerende sikret i loven om akkreditering, så de kan afslutte den uddannelse de er i gang med:

»De studerende skal have mulighed for at afslutte deres studie på den mest hensigtsmæssige måde. Det kan for eksempel ske ved, at uddannelsen først lukkes helt, når de sidste studerende har fået deres eksamen. En anden mulighed er, at ministeren pålægger et eller flere af de andre universiteter at påtage sig at optage de pågældende studerende, eller at de overtager ansvaret for hele uddannelsesforløbet.«

I tilfældet med Koreastudier er det sidste ikke en mulighed, da KU er det eneste sted i Danmark, man kan læse netop Koreastudier, men også dette er der flere løsninger til:

»Det er jo selvfølgelig en lidt særlig situation, hvis en uddannelse kun findes et sted i Danmark. Men de studerende skal stadig sikres at kunne færdiggøre deres uddannelse på den mest hensigtsmæssige måde. Det betyder, at muligheden med at lade uddannelsen køre – bare uden at optage nye studerende stadig er til stede.«

Seneste