Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er dit studium et lille deltidsjob?

Hvor lang tid regner du med at bruge på dit studium om ugen? Prøv lige engang at lukke øjnene 10 sekunder og tænke over det, og skriv så tallet ned på en lap i nærheden, inden du læser videre. Her er nemlig:

Lidt matematik der giver mange studerende et chok

At være fuldtidsstuderende = 60 ECTS/år eller 30 ECTS/semester.

Det vil sige, at man ikke bare tager kurser, der svarer til 60 ECTS/år, men også aflægger og består de tilsvarende eksamener.

Og nu kommer det: At være fuldtidsstuderende (herefter F-studerende) = 40 timers arbejdsuge. Det vil alle dine undervisere kunne bekræfte, især de ældste af dem.

Okay, let’s do the math: Et eksempel: At være F-studerende på overbygningen på Humaniora betyder på nogle fag, at man tager to OB-emner à 15 ECTS eller tre à 10 ECTS per semester. Det er forskelligt, hvor lange semestre man har på de forskellige fag, men hvis et semester = 14 uger, plus eksamenslæsning og eksamination et par uger, så giver det:

16 uger * 20 t/uge = 320 t/semester pr. 15 ECTS-kursus inkl. eksamen.


Derfor anbefaler alle politikere, erhvervsorganisationer og universitetsledere, at man maksimalt har 15 timers erhvervsarbejde per uge, og at man ikke har erhvervsarbejde, hvis man har børn, men lever af forhøjet SU.

Det betyder nemlig, at man som F-studerende sammenlagt har en 60-70 timers arbejdsuge (studier+job+transport). 85-95 t/u hvis man har børn og intet job. 100-110 t/u m. børn + job. Og så er tidsforbruget på børnene i weekenden ikke regnet med.

Parentes: Tidsforbruget ved at have børn i hverdagen har jeg sat ud fra egne erfaringer med at have små børn: fra det første barn vågner til det sidste barn er afleveret i daginstitution og fra det første barn hentes til det sidste barn er lagt i seng. Det giver minimum otte timer om dagen, og dermed udgør det altså et selvstændigt fuldtidsjob at have små børn. Meget af tiden er det rigtig hyggeligt, og man spiser også mad og så videre, men alligevel.

Her taler vi om tid, der ikke kan bruges på studier, job og søvn. Det er jo de allerfærreste, der flår barnet ud af sengen og afleverer det, straks når institutionen åbner, og først henter det, når institutionen lukker igen, for derefter blot at fodre barnet af og lægge det i seng. Det er jo ligesom ikke derfor, man får børn ;O). Så hellere arbejde fra den årle morgen eller ud på de små timer, mens de sover.

Er du rystet over, hvor meget tid dine lærere tror, du sætter af til dine studier? Så kan du trøste dig ved at læse videre. Her er nemlig:

Lidt matematik, der giver dine lærere et chok (fortsættes)

Seneste