Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Er studentervalget rent fup?

Har vi studenterdemokrati på Københavns Universitet? En ny studenterorganisation langer ud efter det de kalder Studenterrådets »fup-metoder«

»Skindemokrati.«
Det er hvad Københavns Universitets nyeste studenterforening Frit Forum – Socialdemokratiske Studerende kalder KU’s måde at holde studentervalg på. For i virkeligheden er det slet ikke de studerende, men Studenterrådet der bestemmer hvilke to kandidater der skal repræsentere de studerende i KU’s bestyrelse, mener Frit Forum. De krasse ord skyldes den måde Studenterrådet opstiller deres kandidater i valgforbund på. Selvom Studenterrådet stiller 89 kandidater op til valget i forskellige fagråd, bliver hver eneste stemme der tilfalder kandidaterne, overført til Studenterrådets to spidskandidater David Salomonsen og Mette Marbæk.

Det har fået Frit Forum til at kalde de opstillede fagråd for »fup-lister« der skal give de studerende indtryk af et demokratisk valg med mange fagråd i konkurrence selvom de i virkeligheden er med i samme organisation, nemlig Studenterrådet. »Universitetsvalget har udviklet sig til en fadæse. Jeg synes man kan tale om noget, man kunne kalde ’demokratisk manipulation’,« siger Simon Kollerup, spidskandidaten for Frit Forum. Den kritik afviser Studenterrådets formand Pia Mejdahl Daugbjerg. »Studenterrådet bestemmer ikke hvem eller hvor mange kandidater fagrådene stiller op, det gør fagrådene selv. Det er også fagrådene der bestemmer hvem der skal være Studenterrådets spidskandidater. Og valgforbundene gør bare at andre end de store uddannelsers kandidater kan blive valgt. Ellers var det altid en fra Jura og en fra Medicin som kom i bestyrelsen,« siger Pia Mejdahl Daugbjerg.

Hvem bestemmer?

Men det formilder ikke Frit Forum der langer ud efter Studenterrådet. »Det er fuldstændig grotesk at Studenterrådet foregiver at holde et demokratisk valg hvor de studerende har indflydelse på resultatet, når valgsystemet er indrettet på sådan måde at beslutningen i virkeligheden ligger hos Studenterrådet selv,« siger Jens Marquard Sørensen der er bestyrelsesmedlem af Frit Forum København.

Men sådan forholder det sig heller ikke, påpeger Studenterrådet. For det første er det ikke Studenterrådet, men KU der afholder valget og bestemmer de regler man opstiller efter. Studenterrådet følger bare de regler. Og for det andet er Studenterrådet ikke, som Frit Forum antyder, en lille lukket klike der hemmeligt bestemmer hvem der skal stilles op som spidskandidater. Hvis man har lyst til at være med til at bestemme hvem Studenterrådet skal opstille til bestyrelsen, kan man møde op på Studenterrådets Politikkonference hvor fagrådene og alle interesserede studerende stemmer om hvem de to spidskandidater skal være, påpeger Pia Mejdahl Daugbjerg.

»Alle studerende på KU er medlem af deres uddannelses fagråd – de studerende er deres fagråd. Og alle fagrådene er medlem af Studenterrådet. De bestemmer faktisk over det. Så at sige at det ikke er de studerende der bestemmer hvem der bliver opstillet, er ganske simpelt ikke rigtigt,« siger hun.

Ikke partipolitisk

Pia Mejdahl Daugbjerg mener det vil være ufrugtbart hvis de studerende vælger flere forskellige studenterlister ind i bestyrelsen, da de studerende i forvejen er i mindretal. Hvis de studerende begynder at skændes udadtil, vil det skade deres interesser, mener hun. I stedet opfordrer hun til at de studerede klarer diskussionerne internt og fremviser en fælles front over for universitetsledelse og videnskabsministerium. Ligesom det sker i Studenterrådet.

»Studenterrådet er ikke partipolitisk. Til vores fællesmøder møder både venstre- og højreorienterede studerende op. Men så diskuterer vi os frem til en fælles holdning. Hvis man vil have indflydelse, kan man bare møde op. Det har man alle muligheder for,« siger Pia Mejdahl Daugbjerg der også meget gerne så at Frit Forums medlemmer mødte op og diskuterede hvad Studenterrådets politik skal være, i stedet for at stille op som opposition til rådet.

Det sker nok ikke lige foreløbig. Frit Forum stiller op til bestyrelsesvalget med det erklærede mål at bryde det de opfatter som Studenterrådets monopol. »Hvis man vælger at sætte sin stemme på mig ved Frit Forum på liste A, så bliver ens stemme dér. Det vil jeg garantere. Men vi har brug for mange stemmer for at bryde Studenterrådets monopol. Derfor håber jeg at folk vil overveje hvor deres stemme havner, når de stemmer på det lokale fagråd,« siger Simon Kollerup.

Seneste