Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Ny institutleder på Geovidenskab og Naturforvaltning vil give mere plads til faglige diskussioner

Leder — Vivan Kvist Johannsen bliver fra 1. maj ny institutleder, og i en tid, hvor klimaet og miljøet er udfordret, ser hun ser det som en vigtig opgave at bidrage til, at alle kan træffe bæredygtige beslutninger

Hvem er hun?

Vivian Kvist Johannsen har været ansat ved Københavns Universitet, siden hun blev skovbrugskandidat (cand.silv.) i 1993. Hun har 17 års ledererfaring, men hun ser stadigvæk først og fremmest sig selv som skovbruger.

»Min faglighed kommer fra skovbrugsvidenskaben, og jeg har både været med til at forske i træers vækst og i skovenes dynamik som kulstoffangere og levesteder for biodiversitet,« siger Vivian Kvist Johannsen.

Hun har haft sine største videnskabelige diskussioner med kollegerne på KU om skov, og hvad forskellige arealer kan bruges til. Emnet kan medføre debat på et institut, hvor mange fagligheder er repræsenteret: Fra grundvidenskabelig geologi, træer og genetik til samfundsvidenskab, landskabsarkitektur, befolkningsstrømme og kulturforandringer.

»Alle har deres egen indgang og prioriteringer til det, og derfor er det en udfordring at kunne rumme forskelligheder, men jeg har et ønske om at give plads til det,« siger Vivian Kvist Johannsen.

Hvorfor læser jeg om hende nu?

Vivian Kvist tiltræder 1. maj som institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Nu er det blevet hendes tur til at skulle lede det store institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Vivian Kvist Johansens vision er, at alle hendes 450 forskere og 150 ph.d.-studerende skal være glade for at gå på arbejde, både af hensyn til dem selv og af hensyn til verden uden for instituttet.

»Min ledelsesopgave er at skabe det rum, der frigør alle forskeres potentiale, så samfundet får den nødvendige viden til at kunne træffe bæredygtige beslutninger i en tid, hvor miljøet og klimaet står højt på den politiske dagsorden,« siger Vivian Kvist Johannsen.

Hvor er det nu lige, jeg kender hende fra?

Vivian kvist Johannsen har været med til at sætte Danmark på skovstatistikkortet, for i 2002  var hun var med til at starte Danmarks Skovstatik (NFI – National Forest Inventory). Hun arbejder stadigvæk med opgaven en gang imellem, der rapporterer om skovenes tilstand og udvikling.

Desuden er hun med i Green Solution Center, der samler forskere på tværs af Københavns Universitet for at udvikle holdbare og forskningsbaserede løsninger. Det sker i et tæt samarbejde med private og offentlige institutioner, ngo’er og studerende.

Som ansat ved KU har hun deltaget i mange tværgående initiativer i forhold til forskning, infrastruktur og undervisning.

»Jeg har blandt andet deltaget som mentor i Københavns Universitets Mentorprogram for postdoc’er og adjunkter, og det har været inspirerende for mig at møde unge forskere fra mange forskellige fakulteter og institutter i en dialog om forskning og karriere,« siger Vivian Kvist Johannsen.

Hun er gift og har tre børn. Når hun har fri, er hun sammen med familien.

Skal jeg gøre noget?

Du kan læse om Skovrådet, der rådgiver miljøministeren om vores skove og skovbrug, og hvor Vivian Kvist Johannsen har siddet med siden 2004.

Hvis du er studerende, kan du blive en del af Alumnenetværket IGNsyn for at få indblik i den nyeste forskning, og derudover kan du tjekke Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på LinkedIn.

Seneste