Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Erik Bisgaard Madsen

PRODEKAN - Erik Bisgaard Madsen er prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE.

SCIENCE har tre prodekaner, som repræsenterer dekan John Renner Hansen i forbindelse med tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, uddannelse samt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder. Erik Bisgaard Madsen står i spidsen for sidstnævnte.

Erik Bisgaard Madsen kom til Københavns Universitet i 2012 fra en stilling som direktør for Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Han er uddannet dyrlæge, ph.d. og merkonom og har tidligere arbejdet som viceadministrerende direktør for Danske Slagterier og Danish Meat Association.

Han har desuden haft ansættelser ved Statens Veterinære Serumlaboratorium og i en dyrlægepraksis. Han har gennem en årrække været formand for Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Sundhed, Fødevarer og Velfærd og i en årrække været medlem af bestyrelsen for DTU, af Fødevareministeriets Fødevarekontroludvalg og af Det Rådgivende Fødevareudvalg.

En af hans opgaver er at fremme kommercialisering af forskningsresultater, der gør det muligt for forskningen at tage springet fra laboratorierne til resten af samfundet.

Kilde: forskning.ku.dk
uni-avis@adm.ku.dk

Seneste