Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Esben Lunde Larsen: »Jeg har respekt for den beslutning, KU har truffet«

MINISTERSVAR - Det er KU’s ledelses ansvar at levere høj kvalitet i uddannelserne trods sparekravene. Det skriver Esben Lunde Larsen i en mail til Uniavisen, hvor han udtrykker respekt for ledelsens beslutning om at fyre 209 medarbejdere.

KU’s beslutning om at nedlægge over 500 stillinger som konsekvens af regeringens besparelser har vakt stor opsigt.

Beslutningen får nu, ikke overraskende, opbakning fra manden, der har bestilt nedskæringerne, uddannelsesminister Esben Lunde Larsen.

»Vi er nået til et punkt, hvor vores universiteter må tage del i den økonomiske opstramning, som finder sted på mange områder lige nu. Det er ikke nogen nem opgave, men jeg har respekt for den beslutning, som KU har truffet,« skriver ministeren i en mail til Uniavisen.

Forskningen bliver skånet – eller gør den?

Esben Lunde Larsen understreger, at det er ledelsen på KU’s ansvar »fortsat at levere høj kvalitet« i uddannelserne.

»Jeg har tillid og tiltro til, at KU’s ledelse løser opgaven klogt, så KU fortsat kan levere uddannelser af høj kvalitet, der forsyner arbejdsmarkedet med kvalificeret arbejdskraft,« skriver han og fortsætter: »Desuden noterer jeg mig, at KU selv siger, at størstedelen af besparelserne bliver fundet på administration og service netop for at skåne uddannelse og forskning mest muligt,« skriver han.

Her er ministeren ikke helt på linje med Københavns Universitet. Ganske vist har KU flere gange har sagt, at man så vidt muligt forsøger at friholde forskning og uddannelse for besparelser – men hver fjerde nedlagte stilling viser sig nu at være en forskerstilling. Det står i KU’s pressemeddelelse om fyringerne, som har overskriften: »Stor fyringsrunde rammer også forskning og uddannelse«.

Næste indgreb er på vej

Ministerens mail kommer, efter Uniavisen har bedt om en kommentar til SF’eren Jacob Marks beslutning om at hive ministeren i et samråd om KU’s besparelser. Jacob Mark mener, at ministeren ikke har talt sandt, når han har sagt, at besparelserne på Finansloven ikke vil påvirke uddannelseskvaliteten.

Esben Lunde Larsen kommenterer i sin mail hverken anklagerne eller udsigten til et samråd. Til gengæld peger han frem mod det næste indgreb, der får afgørende betydning for universitetets økonomi:

»Det er vigtigt, at der fortsat er høj kvalitet i uddannelserne. Det er afgørende for, at Danmark også i fremtiden kan skabe vækst og arbejdspladser. Derfor har regeringen netop igangsat et arbejde med at se nærmere på hele den økonomiske struktur omkring uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet skal munde ud i et nyt bevillingssystem, der i højere grad end i dag understøtter uddannelseskvalitet,« skriver Esben Lunde Larsen.

Arbejdet med ’det nye bevillingssystem’ er også kendt som ’taxameterreformen’ – altså en reform af det system, der finansierer universiteterne ved at tildele dem penge, når studerende består forskellige dele af deres uddannelse.

KU’s ledelse har netop afleveret et indspil til ministeriets arbejde med taxameterreformen – og i seneste nummer af Uniavisens trykte magasin skriver rektoratet om reformen: »Vi vil gerne diskutere modeller, som belønner kvalitet, men det er en illusion, at kvalitet alene kan skabes gennem finurlige incitamenter. Nok så vigtigt bør en reform ikke være en skjult spareøvelse, for vi kan ikke få mere kvalitet for færre midler.«

Dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste