Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Et campusuniversitet tager form

Om syv år bor Københavns Universitet på 17 adresser i stedet for 73 som i dag. En række historiske universitetsbygninger i København bliver lukket ned, og i stedet bliver studielivet samlet i tre campusområder

Så er den der, den famøse bygningsplan der skal gøre universitetet 100.000 kvadratmeter slankere. I seks år er der blevet snakket og malet fanden på væggen når talen er gået på huslejen.

Siden den såkaldte SEA-ordning blev vedtaget i 2000 har universitetet nemlig skulle betale markedsbestemt husleje til staten. Og det er dyrt når adresserne hedder Købmagergade, Frue Plads, Studiestræde og mange andre eftertragtede beliggenheder i København.

Formålet med huslejeordningen er at gøre universitetet ansvarlig for sit forbrug af kvadratmeter. Staten bevilger kun penge til husleje efter antallet af forskere og studerende og tager ikke hensyn til at det er dyrere at bo i København.

Huslejen bliver derfor år for år en større og større udgift for KU hvis ikke der skæres alvorligt ned på pladsen.

Den nye bygningsplan slår dog en helt anden mere positiv tone an end længe. Væk er al klynk over at skulle spare mange tusind kvadratmeter.

I stedet har rektor Ralf Hemmingsen valgt at fokusere på mulighederne.

»For mig at se er det positivt at lave en campusmodel på universitetet hvor vi får mere samling på fagene og mere moderne bygninger. Det vil være en styrke for studiemiljøet og kan forhåbentlig skabe mere samarbejde på tværs af fagene.

Ulempen er selvfølgelig at vi skal af med 100.000 kvadratmeter. Det betyder at vi må rykke tættere sammen i de bygninger vi har tilbage, og udnytte lokalerne bedst muligt,« siger Ralf Hemmingsen der netop har holdt en række møder for at orientere ansatte og studerende om planerne.

Rektor Ralf Hemmingsen meldte kort efter sin ansættelse ud med at der skulle laves en samlet bygningsplan for universitetet. Siden har der været stille da arbejdet er foregået bag hermetisk lukkede døre blandt en lille kreds af folk fra KU, Videnskabs- og Finansministeriet.

»Når man skal af med 100.000 kvadratmeter, nytter det ikke at sætte det til diskussion i en bredere kreds. Og hvis vi ikke mindsker vores arealforbrug, så kommer det til at koste cirka 100 millioner kroner som kun kan tages fra forskning og uddannelse. Med campusmodellen synes jeg vi får skabt et mere fremadrettet universitet,« siger Ralf Hemmingsen

Seks år til at flytte
Flytteplanerne skal føres ud i livet de næste seks år, og rektor lover at ingen vil stå uden tag over hovedet.

»Universitetet vil skrumpe i takt med at der bliver indrettet nye lokaler og bygget nyt, fx ude på Amager i forbindelse med det nye KUA,« siger han.

Det er blandt andet Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet samt Økonomisk Institut der skal rømme de historiske adresser i indre by.

Til gengæld får Jura samlet tropperne sammen med humanisterne ude på Amager hvor der skal bygges nyt. I dag er fakultetet spredt over mere end tyve forskellige adresser og står fx uden kantine og studenterfaciliteter.

Teologi skal også flytte fra adressen i Købmagergade til nybyggeriet på Amager, mens Økonomisk Institut, der er nabo til Jura i Studiestræde, skal flytte ud til resten af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Center for Sundhed og Samfund.

I sin tid var det ellers ikke studierne i Indre By der stod til at skulle flytte da det primært var Natur- og Sundhedsvidenskab der havde for mange kvadratmeter.

Ralf Hemmingsen mener dog at facit for den nye bygningsplan bliver nogenlunde det samme som før.

»Hele Rockefeller-komplekset, hvor dele af Niels Bohr Instituttet bor i dag, skal fraflyttes, og det samme gælder mange andre steder på Naturvidenskab, så resultatet ender ikke særlig langt fra det fakulteterne oprindeligt skulle skære ned på pladsen,« siger han.

Laboratorier er noget af det dyreste at flytte; derfor er der i arbejdsgruppen taget hensyn til at det ikke skulle ske med mindre der var god grund til det.

Spørgsmålet er så hvordan der kan blive råd til at ombygge lokaler, bygge nyt og flytte hundredvis af ansatte når der ikke råd til de lokaler KU bor i allerede.

»Parterne i arbejdsgruppen er enige om at KU skal have 400 millioner kroner til flytning og ombygning af campusområderne. Derudover er der bevilget penge fra Finansudvalget til at fortsætte byggeriet af anden og tredje fase på det nye KUA.

Det eneste vi ikke har penge til i bygningsplanen, er byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum, men vi har to år til at finde investorer før byggeriet skal i gang,« siger en fortrøstningsfuld rektor.

Zoologisk Museum skal nemlig flytte sammen med Botanisk Museum og Geologisk Museum i området ved Botanisk Have hvor der er planer om at bygge en ny fælles museumsbygning.

Frue Plads består
Fællesadministrationen er den eneste der bliver boende i de historiske universitetsbygninger i det indre København. Universitetsfirkanten ved Vor Frue Plads er simpelthen et varemærke for KU som byens universitet, mener Ralf Hemmingsen:

»Området ved Vor Frue Plads har en vigtig symbolværdi for KU, men der skal også gøres bedre brug af kvadratmeterne her,« siger han og henviser til ideen om at der i fremtiden også skal være plads til fx studenterfaciliteter og konferencelokaler i hovedbygningen.

Og så er ideen at dele af den centrale administration skal rykke ud i nye servicecentre – en per campus – for at komme tættere på brugerne.

»Med campusplanerne bliver der mulighed for at realisere de forslag til serviceforbedringer for de studerende og ansatte som analysen af hele KU’s administration lægger op til,« siger Ralf Hemmingsen.

Bygningsplanen skal nu præsenteres for hele universitetet. Tre campus udvalg skal derefter lave den mere detaljerede planlægning for flytningerne.

»De fleste på universitetet vil nok reagere med spørgsmålet: Hvad skal der nu ske med mig? Derfor er det vigtigt at alle får at vide hvor de skal arbejde og studere henne ved årets udgang.

En så omfattende forvandling af universitetet kræver omhyggelig planlægning så hele manøvren bliver forbundet med mindst mulige gener,« siger rektor.

Orienteringsmøderne om bygningsplanen har ved redaktionens slutning fundet sted. Læs mere på www.ku.dk/campus

Seneste