Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Et godt råd fra et rådgivende udvalg

SYNSPUNKT - Styrk kemien, men ikke på bekostning af den tværfaglige, anvendelsesorienterede lægemiddelforskning, som er en forudsætning for en attraktiv MIND-uddannelse, lyder opfordringen fra rådgivende uddannelsesudvalg til KU's ledelse.

Master of Industrial Drug Development-uddannelsen (MIND) er Farmas største og mest velbesøgte masteruddannelse med omkring 140 solgte kursuspladser om året. Deltagerne er primært ansat i den danske lægemiddelindustri, men uddannelsen tiltrækker også internationale deltagere. Uddannelsen dækker lægemidlets udvikling fra idé til markedsføring.

Det rådgivende udvalg for MIND-uddannelsen består af aftagere fra lægemiddelindustrien og danske myndigheder på lægemiddelområdet. I udvalgets kommissorium står der blandt andet, at det rådgivende udvalg har til opgave at ”Udtale sig om forhold af væsentlig betydning for uddannelsen”.

Forslaget om at samle al kemi på Københavns Universitet på Det Naturvidenskabelige Fakultet giver anledning til bekymring i det rådgivende udvalg for MIND-uddannelsen, idet cirka 20 procent af den obligatoriske undervisning på uddannelsen kommer fra Institut for Medicinalkemi, som påtænkes flyttet til et andet fakultet.

Vi glæder os over at Københavns Universitet vil styrke kemien og vil ikke blande os i, hvordan universitetet organiserer sig internt, så længe det ikke påvirker den ydelse – efter- og videreuddannelse af vores medarbejdere – som vi køber af universitet. For os er det springende punkt, om kvaliteten af MIND-uddannelsen vil kunne opretholdes, og her er vi bekymrede ved udsigten til en flytning af Institut for Medicinalkemi.

Uddannelsen tiltrækker mange specialister (54 procent har en kandidatgrad og yderligere 19 procent en ph.d.-grad som adgangsgivende uddannelse), og de vælger MIND-uddannelsen for at få et tværfagligt overblik over den meget komplicerede proces, det er at udvikle et lægemiddel.

Bliver MIND-uddannelsen splittet op over flere fakulteter, vil der over tid være risiko for, at det bliver vanskeligt for universitetet at udbyde en MIND-uddannelse, som favner hele lægemiddeludviklings-processen på samme måde som i dag, hvor kemien udgør et integreret element i mange af uddannelsens dele.

Undervisning i kemi vil naturligvis også kunne leveres fra et andet fakultet, men hvad med undervisningens karakter? Vil man kunne fastholde det tværfaglige fokus på lægemiddeludvikling gennem hele uddannelsen, eller vil kemiundervisningens fokus med tiden bevæge sig væk fra lægemidlet? I så fald vil det medføre en forringelse af den MIND-uddannelsen, som vi må advare imod.

I dag er det sådan, at en MIND-studerende selv kan vælge emne for sit masterprojekt, således at det ligger i umiddelbar forlængelse af arbejdspladsens og den studerendes interesser og behov. Vil der også i fremtiden være frit valg på alle hylder for MIND-studerende, når de skal vælge masterprojektvejleder og har brug for vejledning fra en forsker, som er ansat på et andet fakultet? Eller vil det i praksis betyde, at de MIND-studerende kun kan vælge at specialisere sig inden for de tilbageværende Farma-institutters forskningsområder? Det vil gøre MIND-uddannelsen mindre attraktiv for vores medarbejdere.

Vi har haft et mangeårigt tæt samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Universitet, nu Det Farmaceutiske Fakultet, og har nydt godt af det fokus på industriens behov og ønsker, som har kendetegnet institutionen både før og efter fusionen med Københavns Universitet. Denne interesse for aftagernes behov er blandt andet kommet til udtryk i etableringen af det rådgivende udvalg for MIND-uddannelsen længe før advisory boards blev comme il faut i hele universitetssektoren.

Og skal vi give et godt råd i denne sammenhæng vil det være: Styrk kemien, men ikke på bekostning af den tværfaglige, anvendelsesorienterede lægemiddelforskning, som er en forudsætning for en attraktiv MIND-uddannelse.

Medlemmerne af det rådgivende udvalg for MIND-uddannelsen:

Alejandra Mørk, CEO, Klifo A/S
Anders Buur, Vice President, US Drug Development , H. Lundbeck A/S
Annette Byrholt Hansen, Sektionsleder, Inspektionen, Lægemiddelstyrelsen
Flemming Højelse, Senior Principal Toxicologist, H. Lundbeck A/S
Helle Brøndsted, Regulatory Affairs Manager, ALK-Abelló
Helle Northeved, Vice President, Nonclinical Safety Research , H. Lundbeck A/S
Jan Fleckner, Director, Novo Nordisk A/S
Jens Hansen, Vice President, LEO Pharma A/S
Jens Peter Balling, Divisional Director, H. Lundbeck A/S
Marianne Kock, Senior Vice President, Ferring Pharmaceuticals A/S
Marianne Toft, Director, International Regulatory Affairs, Nycomed Group
Morten Just Petersen, Chief Operating Officer, Astion Pharma A/S
Niels Tækker Foged, Chief Scientific Officer, Visiopharm A/S
Peter G. Nielsen, Executive Vice President of Pharmaceutical Development and CMC, LifeCycle Pharma A/S
Pia Thorbek, Corporate Vice President, CMC Project Planning and Management, R&D, Novo Nordisk A/S
Stig Jørgensen, Managing Director, Medicon Valley Alliance
Troels V. Christensen, Senior Value Stream Manager, H. Lundbeck A/S

Seneste