Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

»Et universitet er et sted, hvor der forskes og afholdes eksamen«

SYNSPUNKT - I skåltaler og lignende siger rektor altid det helt rigtige. Men i praksis giver virkeligheden mindelser om noget helt andet end et universitet

(Læs rektor Ralf Hemmingsens svar i kommentartråden herunder. Red.)

Rektor Ralf Hemmingsen er for tiden under kritik for sin administration af KU’s midler. Ralf Hemmingsen er rundet af en gammel universitetsånd og -tradition, og i skåltaler og lignende siger rektor da også altid det helt rigtige. Men i praksis giver virkeligheden mindelser om noget helt andet end et universitet.

I sine forsvar for forvaltningen af KU’s midler kryber Ralf Hemmingsen i flyverskjul bag sin universitetsdirektør og henfører genvordighederne til finanskrisen. Ak ja, det næste bliver sikkert den globale opvarmning.

Mere bureaukrati, mindre ’produktion’

Stilen er meget lig regeringens håndtering af de aktuelle økonomiske problemer på sygehusene: vanskelighederne findes lokalt (på fakulteter og institutter/Regioner og sygehuse), og vi (Frue Plads/Regeringen) kan og vil ikke gøre mere.

Ralf Hemmingsen forsvarer sig også med, at der skam tillige er sparet internt på Frue Plads. Det er muligt – men det er ikke nok. Også uafhængige rapporter har påpeget et betydeligt administrativt overforbrug på KU. Der har aldrig været flere administrative medarbejdere end der er nu, men for manden/kvinden ‘på gulvet’ gør det ingen forskel. Jo, bureaukratiet er vokset. Service og hastighed er fortsat på ældre tiders niveau.

Hvad der bliver sat i gang af arbejdsgrupper, konsulentopgaver, ledelsesudviklingskurser, råd, komiteer og udvalg er rystende. Det eneste der bliver produceret er papir, papir, papir – og så lidt navlepilleri, mens den ægte universitets-‘produktion’, undervisning og forskning, lider meget.

En Lykke for Løkke

Ralf Hemmingsen kunne måske gå forrest og undlade at ansætte en prorektor? Den seneste han ansatte, havde kun én dagsorden: Lykke (eller Løkke?), og bragte kun udgifter og ingen indtægter med sig.

Blot en sparet løn til en prorektor samt direkte afledte udgifter til flere administrative medarbejdere, vil kunne skaffe midler til en-to professorer/lektorer og et antal TAP på for eksempel Biologi eller Geografi. Åh nej, sådan fungerer regnskabet ikke, kan jeg allerede høre for mig. Men til det kan man kun sige, at hvis der er en vilje … er der en vej.

Der kan sikkert gives mange forklaringer på KU’s nuværende vanskeligheder. Jeg stoler ikke på videnskabsminister Helge Sander, så ham vil jeg gerne give skylden, men der er også sket noget internt i ledelsen på KU. Der er desværre sket et skred i opfattelsen af, hvem der er nøglepersonerne på et universitet, og hvad kernen i et universitet er. Nøglepersonerne er forskerne og studenterne – og kernen er forskning og undervisning. Alt andet er hjælpefunktioner!

Er et universitet nu en ‘koncern’?

Den mentale forvridning i KU’s ledelse kommer stærkt symbolsk til udtryk ved navngivningen af hjælpefunktionerne. Hvordan man kan få sig selv til at navngive KU’s økonomikontor ‘Koncern-økonomi’ og kalde IT-afdelingen for ‘Koncern-it’ overstiger min fatteevne. Ser rektor slet ikke symbolikken? Ønsker han at lade Københavns Universitet fremstå som en ‘koncern’?

Det ville hjælpe om Ralf Hemmingsen tog sine egne ord fra taler og visionskronikker alvorligt, og agerede som leder af et universitet – ikke som ‘koncern-leder’ – og genkaldte sig hvad det er som skaber (værdien på) et universitet. Min egen ‘læremester’ udtrykte det således: »Et Universitet er et sted hvor der forskes og afholdes eksamen!«

Udsagnet kan nuanceres lidt mere, men i bund og grund er det essensen på det sted, hvor Ralf Hemmingsen er rektor.

Flemming Dela er professor på Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Seneste