Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Et valg i besparelsens skygge

UNIVALG15- KU-valget er i gang. Betyder det overhovedet noget, hvad du stemmer? Det mener KU’s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Det er alt andet end ligegyldigt, hvem der repræsenterer de studerende og KU’s medarbejdere i universitetets bestyrelse. Når du peger på din bestyrelseskandidat, peger du nemlig også på den kurs, du ønsker for KU. For en stemme i bestyrelsen, er en stemme, der bliver lyttet til. Det fortæller formanden for KU’s bestyrelse Nils Strandberg Pedersen.

»Alle bliver hørt på lige vilkår, og både studerende og medarbejderrepræsentanter har præcis samme indflydelse på beslutninger som de eksterne medlemmer,« siger han til Uniavisen.

Hårdhændede sparekrav

I første omgang vil de nye medlemmer skulle bruge den indflydelse til at løse en ret presserende opgave. Bestyrelsen skal nemlig finde sammen om nogle, ifølge Niels Strandberg Pedersen, »meget hårdhændede sparekrav«.

Regeringens bebudede nedskæringer på 300 millioner på KU’s budget er en udmelding, som vil præge universitetet både lige nu og i de kommende budgetår. Og diskussioner om reduktion og omprioritering, forventer Niels Strandberg Petersen, bliver en hård omgang.

»Besparelserne betyder, at vi er nødt til at prioritere meget hårdere og reducere flere steder. Det bliver i sig selv en udfordring. I første omgang handler det om budgettet for næste år, men der kommer også budgetudfordringer i 2017 og fremefter. Selv om vi kan håbe, at regeringen besinder sig og ruller visse besparelser tilbage, er det langt fra sikkert.«

Bestyrelsen kigger ind i fremtiden

En anden, måske endnu vigtigere, af den kommende bestyrelses store opgaver bliver at lægge stigelinjerne for KU frem til 2029.

»Vi skal blandt andet kigge på, hvordan universitetet vil udvikle sig de næste mange år. Vi kommer til at vurdere ting, som for eksempel om øget globalisering kommer til at præge universitetet endnu mere, og hvilke krav kommer det danske samfund til at stille til universitetet i fremtiden,« siger formanden.

Og i de diskussioner kommer alle stemmer og interesser til orde. Det vil sige, at de mandater, KU’s ansatte giver til VIP, TAP og de studerendes kandidater kommer til at spille en afgørende rolle for KU langt ind i fremtiden.

Niels Strandberg Pedersen forklarer, at udfordringen i de diskussioner er at finde balancen mellem kontinuitet og fornyelse.

»Man skal forstå, at universitetet ikke er en organisation, der skal vendes på hovedet hvert andet år. Vores arbejde er jo enormt langsigtet. Der er nødt til at være en vis stabilitet, men vi har så sandelig også brug for inspiration. Det føler vi som eksterne medlemmer af bestyrelsen, at de interne i høj grad giver os.«

At dømme efter valgkampen vil Nils Strandberg Pedersen og den øvrige bestyrelse få rigeligt med input fra nye medlemmer – og de kan se frem til en række diskussioner, hvor TAP, VIP og de studerende hver især har deres egne interesser, både hvad angår balancen mellem undervisning og forskning, udmøntningen af de kommende besparelser og ikke mindst den forsatte implementering af fremdriftsreformen.

De diskussioner glæder bestyrelsesformanden sig meget til. Desuden håber han, at de nye bestyrelsesmedlemmer har nogle af de egenskaber, han mener skal til, for at kunne opnå resultater i bestyrelsen.

»Først og fremmest skal man have et åbent sind, og så skal man være indstillet på at indgå forlig. Det er en nødvendighed, hvis man skal have en bestyrelse til at arbejde sammen. Det samme er fleksibilitet,« påpeger han.

Den 2. december foreligger valgresultatet – og fra 1. januar 2016 kan Nils Strandberg begynde at bedømme, om de nye repræsentanter har det, der skal til, for at styre KU gennem besparelserne og frem mod 2029.

Seneste