Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Et valg om politik og prioritering

VALG PÅ KU - Universitetsvalget handler om at foreslå løsninger på de problemer Københavns Universitet står over for – fx det høje frafald på bacheloruddannelserne. Det er et politisk valg, hvor de opstillede lister skal give deres bud på, hvordan universitetet bør prioritere, skriver Frit Forum Københavns formand.

Universitetsvalget handler – som alle andre politiske valg – om hvordan resurserne skal prioriteres: Hvad skal Københavns Universitet fx gøre for at bringe frafaldet ned og hvordan kommer universitetet til at levere de bedst mulige uddannelser?

Frit Forum er den eneste venstreorienterede liste, der stiller op ved valget. Vores universitets- og studenterpolitik bygger på socialdemokratiske grundholdninger, og vi ønsker et universitet, der tager et socialt ansvar. Vi mener svaret på det høje frafald er mere undervisning og vejledning.

Frafaldet er stort

Ifølge KU’s nøgletal falder mellem hver 3. og 4. studerende fra allerede i løbet af bacheloruddannelsen. Det skal der gøres noget ved nu. Tallet er for højt og rammer både den enkelte og samfundet.

Rektor Ralf Hemmingsen tog for et halvt år siden initiativ til en såkaldt ‘mellemtimeundersøgelse’. Den skulle ifølge rektoratet snart være færdig og skal give et billede af, hvor meget undervisning og underviserkontakt man har på forskellige studier.

Frit Forum forventer, at undersøgelsen klart vil vise, at der er en række studier som fx Historie og Statskundskab, hvor de studerende har ned til fire timer om ugen samt meget lidt underviserkontakt.

Hvis KU også i fremtiden skal have et ry som et af verden bedste universiteter, kræver det, at undervisning prioriteres højere. Undervisning og underviserkontakt giver dygtige studerende, der får et socialt studiemiljø, hvor de møder andre frem for at blive overladt til et ensomt selvstudium.

Vi håber du vil sætte dit kryds hos os ved universitetsvalget, hvis du også mener undervisning og underviserkontakt skal opprioriteres på KU.

Seneste