Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Etnologisk vægelsind

Etnologerne vil skilles fra Saxo-instituttet og har i stedet søgt om at blive optaget på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Skilsmissebegæringen indløb for tre uger
siden. Etnologerne vil ikke længere dele hus med historikerne, arkæologerne og underviserne i græsk og latin på Saxoinstituttet.

Dermed ser en af sidste års institutsammenlægninger på Humaniora ud til at gå op i limningen.

I 2003 da 22 institutter blev lagt sammen til syv, blev beslutningen af kritikere kaldt uigennemtænkt og forhastet. Protesterne til trods blev institutsammenlægningerne gennemført i løbet af sidste år, men nu ser samarbejdet altså ud til at krakelere et par steder.

Først sprang Minoritetsstudier fra det store Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. De ville hellere slå kludene sammen med Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Og for tre uger siden modtog dekan John Kuhlmann Madsen så skilsmissepapirerne fra Etnologi som vil videreudvikle det eksisterende samarbejde med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab omkring blandt andet museologi, oplevelsesøkonomi og kulturarv.

Bag beslutningen ligger udelukkende et ønske om at fremtidssikre Etnologi, fortæller studieleder Lene Otto:

»Vi ser hellere at Etnologi nærmer sig de kulturvidenskabelige fag end de historiske. Det giver os langt større muligheder for på sigt at tiltrække nye studerende.

Langt de fleste af vores nuværende studerende er også mere interesserede i de kulturvidenskabelige og antropologiske aspekter af etnologien.«

Lene Otto afkræfter at flytningen skulle have noget at gøre med at Saxoinstituttet har været meget domineret af Historie der som langt det største fag har haft mere at skulle have sagt end de fire småfag i det nye storinstitut.

»Men det er da klart at det vil være nemmere at være på et institut med flere mindre afdelinger,« siger Lene Otto.
Til spørgsmålet om hvorfor Etnologi ikke bare flytter fakultet og dermed får plads på Kommunehospitalet, forklarer studielederen at etnologerne godt nok har meget til fælles med de mere kulturvidenskabelige fag på Samfundsvidenskab som Antropologi og Sociologi, men at man ikke har ønsket at skifte fakultet.

Historisk undren
På Saxoinstituttet undrer institutleder Karl-Erik Frandsen fra Historie sig over etnologernes beslutning.

»Det er en meget beklagelig beslutning som vi – institutbestyrelsen og samarbejdsudvalget – ikke forstår. Vi undrer os over at etnologerne
ikke traf dette valg i forbindelse med den store rokade i foråret 2004, og der var bestemt mange kolleger som havde håbet at institutsammenlægningen havde medført et tættere samarbejde netop med Etnologi.

På den anden side vil vi naturligvis ikke holde på medarbejdere som ikke ønsker at være en del af instituttet,« siger Karl-Erik Frandsen.

Justering
For institutleder på Kunst- og Kulturvidenskab, Mikkel Bogh, er Etnologis ønske om overflytning en del af en naturlig proces efter sidste års institutsammenlægninger.

»Det første match er ikke nødvendigvis det bedste. Der vil løbende være behov for justeringer af institutsammenlægningerne så alle
får det bedste ud af samarbejdet,« siger Mikkel Bogh der også har været meget interesseret i
at få tilført mere kulturhistorie til kunstfagene fra de syv videnskabelige medarbejdere på Etnologi.

De studerende og ansatte på Etnologi skal uanset institutplacering flytte ind på det gamle KUA ved siden af Arkæologi i juli måned.

Det nuværende lejemål på Vandkunsten i Indre By hvor Arkæologi, Etnologi og Antropologi har holdt til, udløber nemlig 1. juli.

Det er op til dekan John Kuhlmann Madsen at tage stilling til etnologernes ansøgning, men han ønsker ikke at udtale sig om sagen før Akademisk råd har drøftet sagen i slutningen af maj måned.

Seneste