Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

EVA: Forventninger og feedback giver flittige studerende

Studieintensitet — Universiteter kan selv være med til at bestemme hvor mange timer deres studerende bruger på studiet. Høje forventninger, god feedback og stærke sociale relationer er blandt de ting der giver særligt arbejdssomme studerende, viser ny undersøgelse.

De studerende på landets videregående uddannelser har gentagne gange været under beskydning for ikke at bruge nok tid på deres studier. Senest har en ny beretning fra Rigsrevisionen skabt debat om hvorvidt politikerne får nok for deres penge.

Vi ved fra flere studier, at timebrug og fagligt udbytte følges ad.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf, EVA

Nu viser en ny undersøgelse udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) at uddannelsesinstitutionerne selv kan gøre meget for at hæve studieintensiteten blandt deres studerende.

En af de lavest hængende frugter for universiteterne er, ret enkelt, at gøre det soleklart for de studerende, hvad man som uddannelsesinstitution forventer af dem. Det siger EVAs seniorkonsulent Bjarke Tarpgaard Hartkopf i en pressemeddelelse.

Flere effektive værktøjer

Faktisk kan man, hvis man går fra slet ikke at definere nogle former for forventninger til at formulere forventningerne meget tydeligt, øge de studerendes ugentlige tidsforbrug med 16,5 timer, viser undersøgelsen. I realiteten er tallet sandsynligvis lavere, da der ikke er nogle af de undersøgte universiteter, der scorer nul på forventningsafstemning.

4 TING DER FÅR STUDERENDE TIL AT BRUGE FLERE TIMER

1. Uddannelsernes forventninger til studieintensiteten.

2. Undervisernes kontaktbarhed.

3. Brugbar feedback fra underviserne.

4. Gode rammer for at møde medstuderende i løbet af studiestarten.

»Selvfølgelig er det i sidste ende op til de studerende selv, hvor meget tid de bruger på studierne. Men vores rapport viser, at med de rigtige værktøjer, så kan uddannelserne hjælpe de studerende i den rigtige retning,« siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Hvis universiteterne derudover også sørger for at deres undervisere er tilgængelige for de studerende; at der bliver givet god feedback, og – ikke mindst – at de studerende har et godt socialt liv på studiet, kan analysen faktisk påvise, at de studerende så kvitterer med at lægge væsentligt flere timer i deres studie. De sociale rammer alene kan give seks ekstra timer om ugen, mens undervisning af god kvalitet (tilgængelige undervisere og brugbar feedback) også indirekte styrker de studerendes faglige udbytte.

Uddannelser skal føre mere kontrol

EVA har både undersøgt universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, og selv om de studerende på forskellige institutioner efterspurgte forskellige tiltag, virker en forbedring af de sociale rammer effektivt på alle typer af videregående uddannelser, der kæmper med et lavt timebrug blandt studerende. Og i sidste ende vil et højere timebrug potentielt kunne gøre de studerende fagligt stærkere.

»Det kræver mange timers arbejde at blive virkelig dygtig til noget. Vi ved fra flere studier, at timebrug og fagligt udbytte følges ad. Derfor vil studerende generelt blive klogere, hvis uddannelserne lykkes med at skrue op for timebruget,« siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers udtalte i forbindelse med Rigsrevisionens seneste beretning om studieintensitet, at han var enig i, at der skal arbejdes for at hæve studieintensiten. Ministeren sagde også, at Uddannelses-  og Forskningsministeriet er begyndt at kræve, at uddannelsesinstitutionerne fører mere kontrol med de studerendes tidsforbrug. Hverken Københavns Universitet, Roskilde Universitet eller Copenhagen Business School har nogensinde målt deres studerendes tidsforbrug.

Du kan læse hele EVAs undersøgelse HER.

Seneste