Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Evaluering kan vise sig at være en katastrofe

UNILOV - Evalueringen af Universitetsloven var designet til at blive positiv, og stiller ikke de centrale spørgsmål. Alligevel er rapporten forbløffende kritisk, mener en af lovens skarpeste kritikere, som råder ledelsen til at tage sine ansatte alvorligt

Den 3. december udkom den længe ventede evaluering af Universitetsloven fra 2003. En evaluering, som fra starten har været designet til at få en positiv konklusion, mener Sune Auken, lektor på Dansk ved Københavns Universitet og en af universitetslovens mest åbenmundede kritikere.

Evalueringen er manipulerende, fordi den slet ikke har diskuteret de centrale spørgsmål, siger han.

For eksempel om den nye ledelsesstruktur på universiteterne, hvor de ansatte siden 2003 ikke har valgt deres ledere, og derfor ikke kan sætte ind over for de dårlige af dem.

Ingen løsninger

»Folk ryster på hovedet, når jeg siger det, men vi har i universitetssystemet erfaring med ledere med psykopatisk adfærd. Og vi har ingen magtmidler over for dem, mens de har alle tænkelige midler over for os.«

»På den måde kan lederne styre og skævvride samfundets viden, og det problem er der slet ingen løsning på i evalueringen,« siger Sune Auken.

Det er ikke kun evalueringspanelets skyld, at ledelsesstrukturen ikke diskuteres for det var ikke en del af deres kommissorium, som de har fået af et flertal i Folketinget. Som også står bag selve loven. Alligevel er der indlysende spørgsmål, panelet burde have stillet, siger Auken.

Demokratiets død dokumenteret

Spørgsmål, som mange deltagere i undersøgelsen alligevel uopfordret har svaret meget kritisk på, siger han. Og den kritik er til en vis grad afspejlet i rapporten, som Sune Auken kalder »forbløffende kritisk, vilkårene taget i betragtning.«

Blandt andet anbefaler evalueringspanelet, at medarbejdere og studerende får mere medbestemmelse, samt at lovens stykke 17.2, som giver institutlederen ret til at pålægge forskere et bestemt arbejde, omformuleres eller afskaffes.

»Rapporten tydeliggør hinsides enhver tvivl, at vi har en fuldstændig overdrevet ministeriel indblanding, og at de ansatte er sat uden for indflydelse,« siger Sune Auken.

KU’s ledelse manipulerer

Hvis kritikken fra de ansatte ikke bliver taget alvorligt og medfører nogle drastiske ændringer i deres hverdag, så kan evalueringen vise sig at være en ren katastrofe og have en stærkt demotiverende effekt, mener han.

Så du føler dig repræsenteret i evalueringen?

»Nej nej nej nej nej nej,« klukker Sune Auken. »Den er lavet meget på ministeriets vilkår. Der er meget store grupper blandt vip’ere, og sikkert også blandt tap’ere og studerende, der ikke er repræsenteret.«

Men det skyldes også Københavns Universitets egen ledelse, som Auken mener, har arbejdet hårdt for at vende evalueringen til sin fordel.

Som ved høringsmødet i foråret, hvor ledelsen konkluderede, at der ikke var et ønske om at ændre ledelsesstrukturen, selv om de ansatte aldrig var blevet spurgt herom. »Stilren manipulation,« lyder det fra Sune Auken.

Magtfuldkommen minister

Der er dog noget, der tyder på, at ikke alle læser rapporten på samme måde som Sune Auken. Videnskabsminister Helge Sander (V) er i hvert fald i en pressemeddelelse glad for en »positiv evaluering af fusioner og universitetsloven.«

»Ministeren laver groft spin. Evalueringen er ikke positiv. Man har for længst opgivet at betragte ministerens pressemeddelelser som intellektuel kommunikation. Det er så dårlig spin, at det snarere er ren magttale,« siger Auken.

»Selv folk tæt på ministeren ved, at der er en krise på det her område. Sander burde have sagt, at han var bekymret over kritikken. Ministerskiftet er lige rykket tættere på.«

Hent evalueringsrapporten her

ser@adm.ku.dk

Seneste