Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

106 års deskriptiv geometri i Danmark

Foredrag — I deskriptiv geometri repræsenteres rumlige geometriske objekter ved deres vinkelrette projektioner på to planer. Fagets historiske udvikling og anvendelser fra slutningen af 1700-tallet i Frankrig til ca. 1935 i Danmark.

Info

Date & Time:

Place:
Aud. 8, HCØ Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø

Hosted by:
Videnskabshistorisk Selskab

Cost:
Free

Foredrag af : Professor Jesper Lützen,
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Abstract:

I deskriptiv geometri repræsenteres rumlige geometriske objekter ved deres vinkelrette projektioner på to planer. Egenskaber ved rumlige figurer kan da studeres rent geometrisk ved at studere de to projektioner. Metoden blev lanceret af Gaspard Monge i slutningen af 1700-tallet som et universalmiddel for ingeniører og den fik en central placering i læreplanerne på École Polytechnique i Paris. Derfra blev den importeret til Danmark i 1829-30 i forbindelse med oprettelsen af to tekniske højskoler: Polyteknisk Læreanstalt og Den Kongelige Militaire Høiskole. Faget forblev et vigtigt undervisningsfag indtil det blev afviklet i 1935. Den første lærer i faget var premierløjtnant Kellner, som skrev de første danske lærebøger i faget. Lige inden faget blev nedlagt gav J. Hjelmslev det eneste originale danske bidrag til den deskriptive geometri, nemlig hans såkaldte virkelighedsgeometri.

http://videnskabshistorisk.dk/

 

Seneste