Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Actory Works - Rethink Waste

Øvrige — Har du lyst til at skabe konkret bæredygtig forandring sammen med andre, der deler dine interesser? Bliv en del af et fantastisk fællesskab, hvor du på 11 uger bruger dine kompetencer til at udvikle et aktuelt projekt med fokus på at reducere, genanvende eller genbruge affald.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 KBH K

Hosted by:
Actory @Studenterhuset

Cost:
Free

signup

Vil du være med til at sætte fokus på genbrug og reducering af affald?

Vores planet er presset af overforbrug af ressourcer og store mængder affald. I projektforløbet vil vi finde konkrete løsninger, som kan enten minimere forbruget og dermed begrænse affald, eller i højere grad at se affald som en ressource, hvor vi arbejder på at genbruge affald på nye måder.

Du kan arbejde indenfor et af de 5 områder:
Modeindustrien
Madaffald
Møbler
Plastik og/eller emballering
Vand

Ved den første workshop vil vi danne mindre, tværfaglige teams baseret på jeres specifikke interesse. I vil sammen udvælge et projekt I vil arbejde med de kommende 11 uger.

Der vil være workshops hver anden mandag kl. 17.30-20.30, som består af et fagligt inspirationsoplæg & arbejde i teamet. Undervejs vil I få forskellige redskaber og sparring, som hjælper jer på vej. Vi spiser også et (gratis) måltid mad sammen.

Workshops – sæt kryds i kalenderen:
7. marts
21. marts
4. april
19. april (obs tirsdag)
2. maj
20 maj (eftermiddag) hvor projekterne præsenteret på KU Forårsfestival

Dette forløb gennemføres på engelsk. Ansøgningsfrist: 2. marts
Mere info og ansøgning her: https://actory.dk/actory-works

//

Do you want to find new ways to reduce and reuse?

Our planet is under pressure from over-consumption of resources and large amounts of waste. In the course of the project, we will find concrete solutions that can either minimize consumption and thereby limit waste, or to a greater extent see waste as a resource where we work on reusing waste in new ways. You can work within one of these 5 areas:
Fashion industry
Food waste
Furniture
Plastic and / or packaging
Water

At the first workshop, we will form smaller, interdisciplinary teams based on your specific interest. You will together select a project you will work on for the next 11 weeks.

There will be workshops every other Monday at 17.30-20.30, which consists of a professional inspiration presentation & work in the team. Along the way, you will get various tools and sparring that will help you along the way. We also eat a (free) meal of food together

Workshops on the following days:
March 7
March 21
April 4
April 19. (nb. this is a Tuesday)
May 2
May 20 (afternoon) This day the groups will present their projects at the KU Spring Festival

This innovation programme is in English. Application deadline: March 2.
Learn more and apply here: https://actory.dk/en/actory-works

Seneste