Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Anette Lisbeth Bentholm forsvarer sin ph.d. afhandling ved Institut for Idræt og Ernæring

billede:

Ph.d.-forsvar — Anette Lisbeth Bentholm forsvarer sin ph.d. afhandling: "Du må ikke løbe uden for banen". En processociologisk undersøgelse af inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Hosted by:
Institut for Idræt og Ernæring

Cost:
Free

Tid

27. juni 2017, kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Lektor Laila Ottesen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Professor Lars Tore Ronglan, Norges Idrettshøjskole

Lektor Inger Eliasson, Umeå Universitet, Sverige

Vejleder

Lektor Lone Friis Thing, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandlingen

Efter inklusionsloven (2012) er flere elever med autisme og ADHD blevet inkluderet i folkeskolen. Internationale studier og danske evalueringsrapporter viser, at denne gruppe elever bl.a. har sociale og motoriske udfordringer, og at lærere generelt har forbehold over for denne målgruppe i sådan en grad, at det kan vanskeliggøre inklusionen bl.a. i idrætsundervisningen. Denne afhandling belyser de inkluderende processer for elever med autisme og ADHD i idrætsundervisningen på to skoler i Aalborg Kommune.

Der er fulgt 11 elever med autisme og ADHD i skolen over et år, med særlig fokus på observationer af deres deltagelse i idrætsundervisningen. Perspektiver fra idrætslærere, forældre, skoleledere, klassekammerater og den pædagogiske konsulent i kommunen inddrages via interviews og netværksanalyser til at undersøge fokuselevernes relationer, og de muligheder og begrænsninger der er i idrætsundervisningen. Afhandlingen viser bl.a. at mange af fokuseleverne har en social position, der begrænser deres muligheder for at blive inkluderet i idrætsundervisningen, og som ikke er knyttet til deres idrætskompetencer.

Seneste