Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Angsten for provinsen

Foredrag — Tre foredrag om socialforskning, der kredser om forholdet mellem land og by.

Info

Date & Time:

Place:
Øster Farimagsgade 5A, Center for Sundhed og Samfund, lokale 18.01.11

Hosted by:
Dansk Sociologiforening

Cost:
Free

signup

Dansk Sociologiforening inviterer til ’Angsten for provinsen’, hvor tre forskere fra AAU og SDU vil diskutere forholdet mellem land og by.

Helle Nørgaard: Seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, AAU i København med ph.d. i kulturgeografi fra Geografisk Institut, Københavns Universitet. Interesse i migration, flyttemotiver og geografiske perspektiver på flyttebevægelser ­ især flytninger mod strømmen. Generel interesse i by-land forskydninger og ulige regional udvikling ift. bosætning og boligmarked, befolkningsudvikling, demografi og
erhvervsudvikling.
Oplægget vil handle om nyere forståelser af migration og flyttemotiver. I oplægget er der primært fokus på flytninger fra by til land og bosætning ‘på landet’ med spørgsmål relateret til bolig og bosted, relationer mellem tilflyttere og fastboende, stedstilknytning og hvorfor ­nogle folk flytter væk igen.

Annette Aagaard Thuesen: Lektor ved Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg. Hendes forskning vedrører blandt andet lokale aktionsgrupper (LAG’er) under EU’s Landdistriktsprogram, organiseringen i lokalråd på det subkommunale niveau, samt undersøgelser relateret til landdistriktsudvikling generelt.
Annette arbejder for tiden med projekter om unges flyttemønstre. Hendes oplæg formidler resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse om, hvordan 30 studerende, som er flyttet til
Esbjerg for at studere, oplever det at flytte til/blive i provinsen i
deres studieperiode. De interviewede studerende er glade for deres
studieliv i Esbjerg, men de oplever, at deres venner, som nu studerer andre steder i landet, ikke kan forstå deres valg.

Pia Heike Johansen: Lektor ved Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg. Hendes forskning vedrører bl.a. land-by relationer i forhold til landskab, mad, erhvervs- og kulturliv med fokus på hverdagslivets udviklingsdynamik og de politiske betingelser for denne. Benytter fortrinsvist etnografiske metoder med supplering af registerdata og surveys. Er primært inspireret af Gabriel Tarde, Michel Foucault, Bruno Latour, Gilles Deleuze og Henri Lefebvre.
Pias oplæg vil fokusere på, at præsentere et udvalg af klassiske teoretiske blik på henholdsvis land og by, og på at diskutere på hvilke måder og i hvilket omfang, at disse blik er tidsvarende, stigmatiserende, diskurssættende og relevante i en dansk kontekst.

Seneste