Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Artikelkonkurrence

Øvrige — Vi er glade for igen i år at kunne invitere studerende og Ph.d er til at deltage i den årlige artikelkonkurrence om internationale forhold som Det Udenrigspolitiske Selskab arrangerer i samarbejde med Udenrigsministeriet. I år handler konkurrencen om Internationale statslige organisationer. Se mere på dette link. http://udenrigs.dk/artikelkonkurrence-internationale-stats…/

Info

Date & Time:

Place:
Det Udenrigspolitiske Selskab

Hosted by:
Det Udenrigspolitiske Selskab

Cost:
Free

Der findes i dag et meget omfattende netværk af internationale, regionale, overnationale og mellemstatslige organisationer (fx FN-systemet, EU, WTO, Verdensbanken, IMF, OSCE og NATO), som kanaliserer et statsligt samarbejde på en lang række centrale områder.

Dette system af internationale og overnationale organisationer er bygget op gennem de sidste 70 år og udgør de institutionelle og organisatoriske rammer for det vi kalder en regelbaseret international orden. En ny verdensorden, hvor geopolitikken spiller en stadig større rolle, uløste konflikter i EU’s naboområder, gældskrise i Sydeuropa, øget fokus på identitetspolitik internt i EU-landene og Brexit-afstemning i Storbritannien har sat de internationale organisationer under pres.

Den årlige artikelkonkurrence handler derfor om de internationale statslige organisationers (IGO’er). Man kan vælge at se på IGO’ernes opgaver, muligheder og udfordringer i forhold til bl.a. folkelig opbakning og legitimitet; i den ny verdensorden; og/eller småstaters muligheder for indflydelse i internationale organisationer. Artiklen kan anlægge et bredt perspektiv, men kan også tage udgangspunkt i specifikke organisationer.

Artikelkonkurrencen henvender sig til unge studerende (inkl. ph.d.-studerende) indskrevet ved en videregående uddannelse i Danmark.

Artiklerne skal være på dansk og max. 20.000 anslag (inkl. mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigsinteresserede avislæser. Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for Det Udenrigspolitiske Selskabs magasin Udenrigs. Vinderartiklerne vil blive præmieret med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kr. Det sker ved en prisoverrækkelse i februar af udenrigsministeren. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Selskabets magasin Udenrigs.

Artiklerne skal indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab på brita@udenrigs.dk mærket ‘IGO’ senest kl. 12:00 den 20. januar 2017. Selskabet kvitterer for modtagelse.

Seneste