Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

At uddanne i læge-patientkommunikation - Fra færdighedstræning til en mere coachende tilgang v/ Camilla Thamdrup

Foredrag — Mange patienter og pårørende har desværre mødt læger, hvis kommunikation er blevet oplevet som fx ufølsom og paternalistisk uden meget sans for at lytte eller fange cues fra patienten. Gennem de sidste 20 år er der, som i det øvrige samfund, sket en udvikling, hvor borgerinddragelse og dialog er kommet i fokus. I uddannelsen af læger på såvel præ- som postgraduat niveau er undervisning i kommunikation i dag en del af det formelle curriculum. Medicinstuderende og yngre læger deltager i en række obligatoriske kurser, ligesom de formelt set træner og modtager supervision i klinikken. I dette foredrag vil Camilla fortælle om, hvorfor og hvordan hun arbejder med det at uddanne læger i patientkommunikation. •Hvordan skaber man kurser som klæder deltagerne på til at indgå i nærværende og professionelle samtaler med patienter og pårørende? •Hvordan kan man på kurserne initiere de fortsatte og refleksive læreprocesser, som gerne skal foregå og leve i den kliniske hverdag, hvor lægen virker og udvikler sin professionelle identitet.

Info

Date & Time:

Place:
St. Aud., Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Reinhard Stelter

Cost:
Free

signup

Del af foredragsrækken “Coaching – forskning og praksis”, Coaching Psychology Unit, Institute for Idræt og Ernæring.

Seneste