Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Bekendelsens fænomenologi. Om libidinaliseringen af eksistensen hos Søren Kierkegaard

billede:

Foredrag — Ud fra en tanke fra Enten-Eller om at først kristendommen ”sætter” sanseligheden som princip eller som ånd udvikler foredraget en åndens og kødets fænomenologi, som trækker tråde tilbage til Biblen og Augustin og frem til Heidegger, Bultmann, Auerbach, Foucault og Derrida.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01

Hosted by:
Søren Kierkegaard Selskabet

Cost:
50 DKK

Foredrag v/ Carsten Pallesen, dr. Theol., Lektor i Etik og religionsfilosofi på Teologi, KU

Foredraget vil handle om Søren Kierkegaards æstetiske og religiøse skrifter ud fra det hovedsynspunkt som fremsættes i Enten-Eller, at det sanseliges sandhed sættes som ånd: ”Som Princip, som Kraft, som System i sig er Sandseligheden først sat ved Christendommen; jeg kunde endnu tilføie en Bestemmelse, der maaskee eftertrykkeligst viser hvad jeg mener; under Bestemmelse af Aand er Sandseligheden først sat ved Christendommen.” (EE, SKS2, 68). Denne tese skal belyses ud fra den kristne bekendelses formel: ”Den, der gør sandheden kommer til lyset” (Johannesevangeliet 3,21). At gøre sandheden betegner en uophørlig undersøgelse af den enkeltes tanker og begær med henblik på at verbalisere sjælens bevægelser. Denne kristne sandhedspraksis fandt sin paradigmatiske skikkelse i Den tiende Bog i Augustins Bekendelser (397). Sammen med bl.a. receptionen af Kierkegaards værker blev Bekendelsernes tiende bog skelsættende for de filosofiske, litterære og teologiske opbrud i 1920erne i Marburg hos navne som M. Heidegger, R. Bultmann og E. Auerbach, som videreføres hos tænkere som Michel Foucault og Jacques Derrida. I det fjerde bind af Sexualitetens Historie, ”Kødets bekendelser” (2018) taler Foucault om en ”libidinalisering” af eksistensen hos Augustin. Foredraget overvejer, om Kierkegaards æstetiske og religiøse produktion kan læses som en åndens og kødets fænomenologi, der har sin forudsætning i det kristne åndsbegreb.

Seneste