Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Bliv certificeret i din viden om køn – registrer dig inden 15. december

Øvrige — Et Gender Certificate er til dig, der vil dokumentere din viden om køn og krop. Hvert semester udbyder KU kurser, som kvalificerer dig til certifikatet. Har du allerede taget et af dem? Eller har du skrevet en opgave med et køns- og/eller kropsperspektiv?

Info

Date & Time:

Place:
Koordinationen for Kønsforskning på KU

Hosted by:
Koordinationen for Kønsforskning

Cost:
Free

signup

Gender Certificate er et tværfakultært uddannelsesinitiativ ved Københavns Universitet. Gender Certifikat-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køn- og krop.

Sammensæt din egen fagpakke

For at blive certificeret skal du i løbet af din samlede studietid på KU have taget kurser inden for emnefeltet svarende til minimum 30 ECTS. Du kan frit kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen og sammensætte din egen individuelle fagpakke inden for rammerne af din respektive studieordning.

Dispensation og særlige kvalifikationer

Hvis du har skrevet relevante opgaver eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere eller give dispensation med op til 15 ECTS. De 30 ETCS kan også suppleres med et speciale eller et praktikophold inden for emneområdet.

15. december er der deadline for at indsende dokumentation til et Gender Certificate. Registrer dig her

Læs mere om Gender Cerftificate
Se listen over kurser for næste semester (opdateres 7.november)

Seneste