Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Bogpræsentation: Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs

Foredrag — Lektor Peter Juul Nielsen præsenterer sin nye bog om morfologisk teori og beskrivelsen af de danske infinitte verbalformer.

Info

Date & Time:

Place:
KUA1, lokale 22.0.49
Emil Holms Kanal 2
2300 København S

Hosted by:
Dansk Funktionel Lingvistik

Cost:
Free

Forskerkredsen Dansk Funktionel Lingvistik inviterer til præsentation og diskussion af bogen Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs (Brill, 2016) ved lektor ved Syddansk Universitet Peter Juul Nielsen (mere om bogen på forlagets hjemmeside).

Særtilbud: I forbindelse med præsentationsarrangementet kan bogen købes med 50 % rabat.

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Abstract

I foredraget præsenterer jeg min bog Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs (Brill, 2016). I bogen undersøger jeg rammerne for en morfologisk teori på et tegnteoretisk strukturelt-funktionelt grundlag. Udgangspunktet er spørgsmål i forbindelse med beskrivelsen af de infinitte verbalformer i dansk, blandt andre: Hvad betyder det om der står eller ikke står at foran infinitiven? Hvad er det kodede indhold i supinum-morfemet –(e)t? Hvordan kan man beskrive forskellen i morfologisk struktur mellem perfektum participium (som bøjes i numerus og bestemthed) og supinum (som ikke bøjes), og hvilken betydning ligger der i forskellen? Skal de infinitte verbalformer beskrives som et resultat af bøjning eller afledning? Med afsæt i disse empiriske problemer behandler bogen centrale spørgsmål om morfologisk struktur og morfologisk analyse i almindelighed, og de teoretiske problemstillinger belyses gennem analyse af eksempler fra dansk, svensk, engelsk, spansk, finsk, italiensk, russisk, latin, chickasaw og flere andre sprog. Der sættes især fokus på beskrivelsen af morfologiske relationer der krydser grænserne for de grammatiske kategorier (fx ordklasser), såsom engelske adjektivstammer med og uden –ly (odd vs. oddly) og danske infinitiver med og uden at.

For at have et egnet grundlag for den morfologiske teori undersøger bogen en række almene sproglige og tegnteoretiske problemstillinger og bevæger sig ud over grænserne for morfologien, ud i generelle spørgsmål om grammatisk struktur og funktion. Bogen præsenterer bl.a. grundige diskussioner af indeksikalitet (strukturintern pegefunktion), dependens (i morfologi og syntaks), paradigmatiske oppositioner og analysen af deres semantiske ramme samt nul som betydningsbærende fravær. I bogens undersøgelse af den traditionelle skelnen mellem bøjning og afledning fremlægger jeg, som alternativ til morfologiske beskrivelser der havner i problemer forbundet med den traditionelle skelnen, et begrebsapparat for beskrivelse af specifikation af kombinatorisk potentiale organiseret i det jeg kalder transkategoriale paradigmer.

Som eksempler på hvordan de fremlagte begreber og principper for morfologisk analyse kan appliceres, byder bogen på en række nye analyser af de danske infinitter som foreslår svar på de empiriske spørgsmål nævnt ovenfor der satte den teoretiske undersøgelse i gang.

Forhåbentlig kan præsentationen af bogen give anledning til en generel diskussion af spørgsmålet om hvordan man i det hele taget skal beskrive morfologi, empirisk og teoretisk, fra et funktionelt perspektiv.

Seneste