Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Coachingforedrag - Coaching, selvet og identitet v/ prof. Reinhard Stelter

Foredrag — Følgende spørgsmål søges besvaret: Hvilken rolle spiller coaching og andre frugtbare dialoger som rum til selvrefleksion og identitetsudvikling og muligvis også som en form for anker eller modvægt til de aktuelle samfundsmæssige udfordringer?

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Prof. Reinhard Stelter, Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

Dannelse af identitet og udvikling af vores selv er en helt central udfordring i en tid, hvor sociale relationer og deres kompleksitet udvider sig ekstremt, især gennem de mange kontakter og berøringsflader vi har via digitale medier og den informationsmængde, der strømmer over os hver dag. Der fremlægges fundamentale sammenhænge, der ligger i identitetsudvikling, nemlig at være sig selv og at udvikle sig og blive formet gennem andre. Flere teoretiske positioner og refleksioner fremlægges for at vise forskellige måder at forstå identitet og selvopfattelse på.

Seneste