Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Coachingforedrag - Den kierkegaardske samtalesløjfe – et kierkegaardsk blik på dialogholderens selvforhold i tredje generationscoaching og protreptik v/ Pia Orloff Houmark

Foredrag — "Den kierkegaardske samtalesløjfe” er et eksistensfænomenologisk og narrativt perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegard bidrager med i sine beskrivelser af menneskets eksistens.

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Prof. Reinhard Stelter, Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

I foredraget præsenteres samtalesløjfen og det vises, hvordan idéen om at ”tale selvet frem i kierkegaarske sløjfer” kan knyttes an til den grundintention og de dialogiske kapaciteter, der fordres og befordres af dialogholderen i tredje generations coaching og protreptik.

Seneste