Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Coachingforedrag: Kompasset til integritet og empowerment v/ Katja Balslev Nielsen

Foredrag — Coaching benyttes ofte i en professionel hjælperfunktion, hvilket kan resultere i, at der er en ulige fordeling af magt. Men hvordan skaber man en ligeværdig dialog i en ulige relation? Og hvordan kan vi benytte os selv og vores væren som afgørende element for relationen og dialogen?

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Prof. Reinhard Stelter, Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Cost:
Free

signup

Katja Balslev Nielsen er aktuel med bogen “Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment”. Hun har været medudvikler af og underviser på Marselisborgs Socialfaglige Coachuddannelse og er specialiseret i stresshåndtering og alkoholproblemer. Desuden er Katja Balslev Nielsen underviser og supervisor i den empowerment-orienterede tilgang i flere af landets jobcentre.

Gennem praksiseksempler og teoretiske perspektiver vil foredraget illustrere, hvordan den faglige kompetence sjældent kan stå alene, men må understøttes af den professionelles relationskompetence. Her kastes der lys på, hvordan relationskompetencen kan understøttes ved at vende empowerment tilgangen indad mod sig selv og derved blive fundament for vores væren og derved åbne op for nye muligheder for relationen og dialogen.

Målet er, at du efterfølgende har fået et indblik i, hvordan dit etiske ståsted og selvrefleksion er tæt forbundet med din følelse af empowerment, og hvordan det kan blive betydningsbærende for den ligeværdige og transformerende dialog.

Seneste