Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Da Dannebrog faldt fra himmelen

Seminar — I år er det 800 år siden et rødt og hvidt flag dalede ned fra himlen under korstogene i Estland. Da Valdemar Sejr i 1219 gik i land, hvor Tallinn ligger i dag, for at omvende de hedenske estere, var det nær endt i et ydmygende nederlag til danskerne. I sidste øjeblik greb Gud ind og skænkede korsfarerne sejren og Dannebrog som et himmelsk tegn på den guddommelige støtte.

Info

Date & Time:

Place:
Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Kierkegaard Auditoriet (9A-0-01)

Hosted by:
Det Teologiske Fakultet og Den Estiske Ambassade

Cost:
Free

signup

I år er det 800 år siden et rødt og hvidt flag dalede ned fra himlen under korstogene i Estland. Da Valdemar Sejr i 1219 gik i land, hvor Tallinn ligger i dag, for at omvende de hedenske estere, var det nær endt i et ydmygende nederlag til danskerne. I sidste øjeblik greb Gud ind og skænkede korsfarerne sejren og Dannebrog som et himmelsk tegn på den guddommelige støtte. Det førende danske nationalsymbol var født.
Sådan siger i det mindste legenden.

Men hvad skete der dengang? Hvorfor blev historien om Dannebrog sidenhen så vigtig for Danmarks selvforståelse? Og hvad kom korstogene til at betyde for den dansk-estiske forbindelse?

Den Estiske Ambassade og Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet har i fællesskab arrangeret et seminar i anledningen af 800-året for Dannebrog og den fællesestisk-danske historie, hvor vi dels kommer tættere på den historiske virkelighed bag legenden, dels kaster nyt lys over de to landes fælles historie fra middelalderen til i dag.

Tilmelding
Seminaret er åbent for alle interesserede, men vi beder om tilmelding via linket her.

Program:

13.00: Velkomst ved Dekan Kirsten Busch Nielsen og Ambassadør Märt Volmer.

Greve Ulrich Holstein-Holsteinborg (Formand for det Dansk-Estiske Selskab): Estland og Danmark i 800 år

13.30: Lektor, dr. theol. Carsten Selch Jensen: Menneskeædende drager og hellig krig – da esterne og danskerne opdagede hinanden

Forskningslektor, Ph.d. Marika Mägi: A Society in Transition – Estonia around the Year 1200

Professor, Ph.d. Kersti Markus: Justifying the Crusades – Visual Representations in Medieval Estonia and Denmark

Pause

15.00: Lektor, Ph.d. Torben K. Nielsen: Købmænd, korsfarere og pirater – Østersøtrafikken i begyndelsen af 1200-tallet

Afdelingsleder, Ph.d. Janus Møller Jensen: Da legenden blev en national fortælling. Dannebrog fra 1500 til 1800.

Pause

16.00: Journalist og konsulent Niels Jensen: For Dannebrogs ære. Danske frivillige i den estiske og lettiske frihedskamp 1919

Journalist, tidl. politisk-økonomisk rådgiver på den danske ambassade i Letland, Jens Jørn Fischer:
Kampen for baltisk identitet 1945-1991: fra væbnet modstandskamp til alsang

16.40: Afsluttende debat og boglancering

Seneste