Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

DEMO - STOP REGIONALISERING/LUKNING AF STUDIEPLADSER

Øvrige — Politikerne har pålagt de videregående uddannelser i de større byer at reducere deres optag med 5-10% frem mod 2030 med den såkaldte regionaliseringsaftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Fortællingen er, at disse pladser skal oprettes i provinsen, men virkeligheden er desværre en ganske anden. Udflytningen er groft underfinansieret, og der er ikke nogen universiteter, der har råd til at udflytte alle pladserne. Konsekvenserne er lukning af hele uddannelser, smadring af tværfaglige samarbejder og hele forskningsmiljøer og en overbebyrdet administration, der i hobetal melder sig syge med stress. Regionaliseringsaftalen er et blandt mange angreb, politikerne retter imod uddannelsesområdet. Vi nægter at acceptere flere vanvittige politiske indgreb stiltiende og vi siger derfor STOP REGIONALISERINGSAFTALEN! Implementeringen af regionaliseringsaftalen peger på en række andre problematikker på universiteterne bl.a. det manglende universitetsdemokrati. Erhvervslivets interesser skinner tydeligt igennem i implementeringen af regionaliseringsaftalen, hvilket afspejler en udvikling, hvor universiteterne i stigende grad drives som virksomheder. For at sikre den faglige diversitet og kvalitet er det helt centralt at kæmpe for en genindførsel af universitetsdemokratiet. Det skal ikke være erhvervslivet, der er repræsenteret i bestyrelserne, men ansatte og studerende på universiteterne. Vi må kæmpe for igen at få indført et internt flertal i universitetsbestyrelserne, så vi kan bevare universiteternes legitimitet og virke som vidensinstitutioner i samfundet. Vi siger derfor GENINDFØR UNIVERSITETSDEMOKRATIET! De afsluttende forhandlinger for den regionaliseringsaftalen er sat til d. 10. februar. Det er derfor fuldstændig afgørende, at vi sammen viser vores utilfredshed ved at demonstrere imod aftalen d. 9. februar kl. 16 på Christiansborg Slotsplads for at redde vores uddannelser og fremtidige generationers uddannelsesmuligheder! Programmet for demonstrationen kommer snarest

Info

Date & Time:

Place:
Christiansborg Slotsplads

Hosted by:
Studenterrådet ved KU, Studenterrådet ved RUC, Studenteroprøret 2022, Vrede Studerende, Vrede Humanister, SAMF-Rådet, SCIENCE-Rådet Danske Studerendes Fællesråde, Geofagrådet, Sociologisk Fagråd, Antropologisk Fagråd ved KU

Cost:
Free

https://www.facebook.com/samfraadet/photos/gm.630473138259434/4896939620365857

Seneste