Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Den politiserede psykologi

billede:

Foredrag — I modsætningen mellem på den ene side den nomotetiske stræben efter at afdække almene lovmæssigheder og på den anden det idiografiske fokus på at forstå menneskers særegne oplevede og levede psykiske liv har der i dansk psykologi været en overvægt på det sidste med understregning af kritiske teorier og kvalitative metoder. Sammen med en lav interesse for og ringe færdigheder i kvantitative metoder har dette bevirket en metodisk skævvridning, der afspejler et svært politiseret fag.

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27
2100 Ø

Hosted by:
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Cost:
Free

Psykolog Troels Gottlieb, ansat på Institut for Mennesker og Teknologi, RUC, holder oplæg om det metodologiske fokus i dansk psykologi ud fra nedenstående synspunkter.

Sædvanligvis lyder psykologiens skabelsesberetning, at den nomotetiske stræben efter at afdække almene lovmæssigheder har domineret, og at det idiografiske fokus på at forstå menneskers særegne oplevede og levede psykiske liv, har haft trænge kår.

Men danske psykologer kan deres kritiske teorier og kvalitative metoder: Vi er opmærksomme på, hvordan intrapsykologiske modeller risikerer at individualisere psykiske problemstillinger, at der med medicinens årsag-virkning-tænkning følger determinisme, og at det kan føre til fremmedgørelse når det psykiske kvantificeres og anvendes til at prædikere adfærd. Omvendt, så kan danske psykologer sjældent også deres kvantitative metoder – og mange har endda en aversion over for differentialpsykologiens ideal om at forklare og forudsige individuelle forskelle træk og adfærd i mellem.

Oplægget lægger op til en diskussion af disse forhold og deres årsager.

Se også selskabets hjemmeside www.forskningsmetode.dk

Seneste