Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Det strafferetlige forsøgs- og medvirkensansvar i et offerperspektiv

Ph.d.-forsvar — Mathilde Worch Jensens ph.d.-forsvar

Info

Date & Time:

Place:
Auditoriet 4A.0.69, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S.

Hosted by:
Ph.d.-skolen, Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Mathilde Worch Jensens ph.d. forsvar af afhandlingen:

Det strafferetlige forsøgs- og medvirkensansvar i et offerperspektiv.

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Lektor Ida Helene Asmussen, København Universitet, Det Juridiske Fakultet
  • Lektor Nicolaj Sivan Holst, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Professor Erling Johannes Husabø, Universitet I Bergen.

Vejleder er Professor Trine Baumbach, København Universitet, Det Juridiske Fakultet.

Forsvaret finder sted fredag den 8. december 2023 kl. 11:00 i auditoriet 4A.0.69, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S.

Efter forsvaret afholder Mathilde Worch Jensen og Det Juridiske Fakultet reception i Pejsestuen, mødelokale 7A.0-16, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S. Receptionen slutter kl. 15.00.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd-forsvar@jur.ku.dk.

Link til resume på dansk (pdf)

Forsvaret afholdes på dansk.

Seneste