Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Dialektik, videnkab og klassekamp - Heldagsseminar med Marxistiske Studerende

Seminar — Lørdag den 14. april slår Marxistiske Studerende dørerne op for et arrangement af exceptionel kvalitet. Her vil vi gå i dybden med marxistisk filosofi - særligt dialektikken, set fra forskellige vinkler med hjælp fra Daniel Morley og Ben Curry fra Marxist Student Federation i Storbritanien. Håbet er, at seminaret dels kan give et positivt bidrag til forståelsen af marxistisk filosofi, og vise hvordan den som metode ikke står i modsætning til de positive videnskaber, men tværtimod er et kraftfuldt værktøj til at forstå verden - en forudsætning for at ændre den.   Som sidste punkt på programmet vil vi tage et blik på bevidsthed, klassekampen generelt og OK18 i særdeleshed ud fra et dialektisk perspektiv.

Info

Date & Time:

Place:
Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København

Hosted by:
Marxistiske Studerende

Cost:
Free

Hvad er dialektik, og hvordan kan den bruges i videnskaben og klassekampen?

Lørdag den 14. april slår Marxistiske Studerende dørene op for et arrangement af exceptionel kvalitet. Her vil vi gå i dybden med marxistisk filosofi og særligt dialektikken fra forskellige vinkler med hjælp fra Dan Morley og Ben Curry fra Marxist Student Federation i Storbritannien.

Håbet er, at seminaret dels kan give et positivt bidrag til forståelsen af marxistisk filosofi, og vise hvordan den som metode ikke står i modsætning til de positive videnskaber, men tværtimod er et kraftfuldt værktøj til at forstå verden – en forudsætning for at ændre den.

Som sidste punkt på programmet vil vi tage et blik på bevidsthed, klassekampen generelt og OK18 i særdeleshed ud fra et dialektisk perspektiv.

PROGRAM
Kl. 11.00: Velkomst og praktisk information
Kl. 11.05: “What is dialectics?” Oplæg ved Dan Morley (på engelsk)
Kl. 12.30: Frokost (medbring eller køb i kulturhusets café)
Kl. 13.00: “Dialectics, Science and Nature” Oplæg ved Ben Curry (på engelsk)
Kl. 14.30: Pause
Kl. 15.00: “Marxist criticism of post-modernism: There is nothing new under the sun” Oplæg ved Dan Morley (på engelsk)
Kl. 16.30: Dialektik, klassekamp og OK18 ved Jonas Foldager (på dansk)
Kl 17.30: Afslutning
Herefter håber vi, at folk har lyst til at tage en uformel snak over en øl eller en kop kaffe.

Seminaret afholdes i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K, lørdag den 14. april med start kl. 11.00. Der vil være mulighed for oversættelse til engelsk, under oplægget på dansk. Det er ikke et krav at man skal være der hele dagen, man kan komme til blot et eller flere oplæg.
https://www.facebook.com/events/2056852307689061??ti=ia

///////////////////////////

What is dialectics, and how can it be used in science and the class-struggle?

Saturday at the 14th of April the Marxist Student Federation is lounging an exceptional event. Different perspectives on Marxist philosophy and especially dialectics will be discussed during the day. We have the pleasure of welcoming Dan Morley and Ben Curry from Marxist Student Federation in Great Britain as key speakers.

The purpose of the seminar is to provide a positive contribution to the understanding of marxist philosophy, as well as perspectives on the usefulness of Marxism and its dialectics as a method that does not oppose to the positive sciences. Rather it provides us with powerful means to understand and analyze the world and society, which is a fundamental in the endeavor of changing it!

The last part of the program concerns questions of consciousness, class-struggle and a specific focus is on the collective bargaining negotiations for the in OK18, addressed from a dialectical perspective.

After each lead off, there is room for questions and discussions.

The program: 
11.00: Welcome and practical information
11.05: “What is dialectics?” by Dan Morley (in English)
12.30: Lunch; bring your own or buy at the café of the cultural center)
Kl. 13:00: “Dialectics, Science and Nature” by Ben Curry (in English)
Kl. 14.30: Break
Kl. 15.00: “Marxist criticism of postmodernism: Nothing new under the sun” by Dan Morley (in English)
Kl. 16.30: Dialectics, class struggle and OK18 at Jonas Foldager (in Danish, with English translation possible)
At 17.30: Closing

Our hope is that people would like to grab a beer or a cup of coffee and engage in an informal discussion afterwards.
As posted the seminar takes place in the Cultural Center, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K, at Saturday the 14th of April
English translation is possible during the danishspoken part of the seminar.
Everyone is welcome during the whole day, and you don’t need to attend the full program to participate in the event

https://www.facebook.com/events/2056852307689061??ti=ia

Seneste