Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Seminar

Fagbogens fremtid

Seminar — Hvordan kan vi sammen styrke fagbogens stilling i både samfund som på de danske universiteter. Inviterede deltagere har alle sat et tydeligt aftryk på den forskningsbaserede faglitteratur i Danmark, og det med både gennemslagskraft og entusiasme. Ambitionen er, at seminaret vil danne basis for et netværk til fremme af den forskningsbaserede fagbog. Vi håber, du vil være med!

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6, Christianshavn

Hosted by:
Den faglitterære Gruppe i Dansk Forfatterforening og DM Universitet.

Cost:
Free

Universitetsansatte forskere bruger ofte fagbogen til at formidle deres forskning til den bredere offentlighed. Fagbogen er således et bindeled mellem universitet og samfund og et afgørende bidrag til en informeret offentlig debat.

Men fagbogen er også under pres. Fagforfattere honoreres – af forskellige grunde – generelt for dårligt. Og på universiteterne er problemet bl.a. den institutionaliserede opfattelse af, at fagbogen i ringere grad end peer-reviewede tidskriftsartikler er meriterende forskningsbidrag. Dette på trods af, at der ofte ligger års arbejde i at skrive en fagbog – og at netop bogen til forskel fra de snævre forskningsartikler er det sted, man kan anskueliggøre de store sammenhænge om et emne.

På seminaret vil vi tale om, hvordan vi sammen kan styrke fagbogens stilling i både samfund som på de danske universiteter. Inviterede deltagere har alle sat et tydeligt aftryk på den forskningsbaserede faglitteratur i Danmark, og det med både gennemslagskraft og entusiasme. Ambitionen er derfor at seminaret vil danne basis for et netværk til fremme af den forskningsbaserede fagbog. Vi håber, du vil være med!

Program

Kl 16:00: Velkomst ved Garbi Schmidt, professor i kulturmødestudier, Roskilde Universitet: ”Hvorfor dette seminar?”

Kl 16:10: Oplæg ved Henrik Poulsen, formand for Dansk Forfatterforenings faglitterære gruppe: “Faglitteraturens udfordringer set fra Dansk Forfatterforening.”

Kl 16:25: Oplæg ved Brian Arly Jakobsen, formand for DM Universitet, lektor i religionssociologi, Københavns Universitet: “Den skæve vægt: Kritisk perspektiv på Bibliometriske forskningsindikatorer og dens konsekvens for fagbogsudgivelser.”

Kl. 16:40: Oplæg ved René Karpantschof, historiker og forfatter: “Kan man være litterær kreativ, når man skriver nonfiktion?”

Kl 17: Replik ved Stinus Lindgreen, MF for det Radikale Venstre og PhD i bioinformatik.

17:20: Afsluttende diskussion på baggrund af oplæg og med henblik på fremtidige aktiviteter.

18:00: Arrangementet afsluttes.

Tilmelding

Forhåndstilmelding er nødvendig aht. det praktiske: henrik@henrikpoulsen.com senest den 22. april.

Seneste