Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Filosofisk fugle- og botaniktur til Porsemosen, overdrev og Vestskoven

Øvrige — Filosofisk fugle og botaniktur til Porsemosen, overdrev og Vestskoven. med studenterpræst Nicolai Halvorsen, Biolog Flemming Ekelund og biolog og videnskabsteoretiker Claus Emmeche. 16. marts. obligatorisk tilmelding

Info

Date & Time:

Place:
Mødested: Parkeringspladsen ved Vikingebyen, Risby, Albertslund
(55.690601, 12.322925 )

Hosted by:
Studenterpræsterne på KU

Cost:
Free

signup

Vores tidlige forårstur går til Porsemosen og de omkringliggende områder. Porsemosen er et støtte moseområde vest for København mellem Ledøje og Høje Taastrup.

Vores tidlige forårstur går til Porsemosen og de omkringliggende områder. Porsemosen er et støtte moseområde vest for København mellem Ledøje og Høje Taastrup. Porsemosen gennemskæres af Nybølle Å og langs den er der en sti, man kan gå på. Mosen er stort set I privat eje og der er ikke gode adgangsforhold ud over den ene sti. I mosen er der mange fugle og andre dyr, samt en spændende moseflora.  Der er flere orkideer, men der er vi lidt for tidligt på sæsonen. Vi vil også besigtige de omkringliggende overdrev og lidt af den vestligste del af Vestskoven.  Studenterpræst Nicolai Halvorsen vil guide til fuglelivet og Lektor Flemming Ekelund vil være botanisk kyndig vejleder, Som det er tradition vil der på denne tur også være filosofisk refleksion undervejs, igangsat af Lektor Claus Emmeche, ligesom studenterpræsten vil holde en opbyggelig tale efter frokost.

Turen er afholdes altid i god ånd, med fokus på samtale og fællesskab. Vi spiser frokost et passende sted undervejs, så husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. Vil man se fugle er det en rigtig god ide at medbringe en kikkert. Vil man studere planter kan en lup være nyttig.

Turen er primært for studerende ved universiteter og højere læreanstalter. Der er et begrænset antal pladser og det er først til mølle. Mulighed for fælles afgang fra Nørreport for de tilmeldte. Det er gratis, men du skal selv betale transport.

Tilmelding er obligatorisk

Seneste