Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Filosofisk Fugle- og botaniktur: Vaserne

Øvrige — Ud i naturen for studerende på Københavns Universitet. I denne omgang til Vaserne omkring Furesøen nord for København.

Info

Date & Time:

Place:
Mødested ved Holte Station (kl. 10)

Hosted by:
Nicolai Halvorsen

Cost:
Free

signup

Turen går til Vaserne omkring Furesøen, nord for København.  Vaserne er et moseområde med udbredt Ellesump, blandet med anden blandskov, vandhuller og en del rørskov.

I området findes en stor bestand af spætter, bl.a. er ellemosen ynglested for den lille flagspætte. Man finder også lille skarvkoloni.  Vandrikse, rørdrum, isfugl, bjergvipstjert er hørt eller set i marts på lokaliteten, foruden en række andre fugle

Studenterpræst Nicolai Halvorsen vil guide til fuglelivet og Lektor Flemming Ekelund vil tilbyde botanisk kyndig vejledning. Som det er tradition vil der på denne tur også være filosofisk refleksion undervejs, igangsat af Lektor Claus Emmeche, ligesom studenterpræsten vil holde en opbyggelig tale efter frokost.

Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. Det er også en god idé at medbringe en kikkert og en lup. Du kan læse mere om turen på vores hjemmeside.

Tilmelding er obligatorisk og sker på studenterpræsternes hjemmeside (link i oversigt)

Seneste